• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นิ่วในถุงน้ำดีที่ไม่มีอาการ


บ่อยครั้งที่แพทย์ตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีโดยบังเอิญในผู้ที่ไม่มีอาการ ปัญหาคือจะทำอย่างไรดี

นายแพทย์ เกรซี และ แรนโซฮอฟฟ์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยเคส เวสเทอร์น รีเสอร์ฟ ในคลีฟแลนด์ สหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นว่าปล่อยทั้งไว้เฉยๆ จะดีกว่า

คนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีไม่ได้มีอาการทุกคนไป และไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเสียทุกราย แต่ถ้าทิ้งไว้จะมีอันตรายบ่อยเพียงใด ?
จากการตรวจคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ที่ไม่มีอาการทั้งหมด 3,326 คน ในการตรวจร่างกายประจำปีระหว่าง ค.ศ. 1956-1969 พบผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดี 123 คน(อายุเฉลี่ย 54 ปี) แพทย์ทั้ง 2 ได้ติดตามดูทั้ง 123 คนนี้ และได้รายงานผลต่อสมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์ค

ผลการศึกษาปรากฏว่าคนที่ต่อมาจะมีอาการของนิ่วในถุงน้ำดีและถึงกับต้องผ่าตัดจะเกิดอาการภายใน 10 ปี จนถึงปีกลายนี้ 42 คน ไม่มีอาการของนิ่วในถุงน้ำดีเลย, 35 คนได้รับการผ่าตัดเพื่อป้องกันผลแทรกซ้อน, 30 รายตายจากสาเหตุอื่น, และ 16 ราย (13%) มีอาการปวดท้องเนื่องจากนิ่ว แต่ไม่มีใครเสียชีวิตเนื่องจากโรคถุงน้ำดี ในจำนวน 16 รายนี้ มี 2 รายที่เกิดถุงน้ำดีอักเสบ และ 1 ราย ตับอ่อนอักเสบ ร้อยละ 28 ของคนที่มีนิ่วในถุงน้ำดีทั้งหมด ยังคงสบายดีและยังไม่มีอาการหลังจากการตรวจพบนิ่วแล้วนานถึง 15 ปี หรือนานกว่านี้

ผู้รายงานสรุปว่า คนที่มีนิ่วในถุงน้ำดีโดยไม่มีอาการจำนวนมากรายยังคงสบายดีอยู่นานถึง 15 ปี และการเสี่ยงต่อผลร้ายจากนิ่วจะลดลงเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนานขึ้น มีเพียงน้อยรายที่มีผลแทรกซ้อนแต่ก็มักมีอาการเตือนให้ทราบล่วงหน้าก่อน

(The Journal of the Americon Medical Association,June 19,1981)
 

ข้อมูลสื่อ

36-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 36
เมษายน 2525