• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผลของกาแฟต่อเด็กในครรภ์


เป็นที่ทราบกันดีว่าการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราระหว่างตั้งครรภ์มีผลร้ายต่อเด็กในครรภ์ สำหรับกาแฟนั้น การศึกษาในสัตว์ทดลองแสดงว่าสัตว์อ่อนในครรภ์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ เมื่อปลายปี 2523 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาประกาศเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือบริโภคอาหารที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ

คาเฟอีนเป็นสารพวกแซนธีน (xanthine) ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารที่เป็นส่วนประกอบของสารกรรมพันธุ์ ดังนั้นจึงอาจมีผลร้ายต่อการแบ่งตัวและการเจริญของเซลล์ร่างกาย

กลุ่มแพทย์และนักระบาดวิทยาในบอสตัน สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาหญิง 12,205 คน ที่คลอดบุตรในโรงพยาบาล เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกาแฟกับการตั้งครรภ์ ปรากฏว่า ยังไม่พบว่ากาแฟมีผลร้ายต่อเด็กในครรภ์ เมื่อดูจากน้ำหนักแรกคลอด อายุครรภ์ เมื่อเด็กคลอด และอุบัติการของความพิการแต่กำเนิด (เรื่องนี้คงต้องหาข้อสรุปกันอีกต่อไป)

(The New England Jourmal of Medicine, January 21,1982)
 

ข้อมูลสื่อ

36-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 36
เมษายน 2525