• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันปลอม( ตอนที่ 2)

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

30-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 30
กันยายน 2524
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ