• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันปลอม( ตอนที่ 3)

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

31-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 31
พฤศจิกายน 2524
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ