• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อุดฟัน (ตอนที่ 1)

 

 

ข้อมูลสื่อ

32-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 32
ธันวาคม 2524
ทพ.ไพศาล กังวลกิจ