• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วว.โชว์เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด ลดปัญหาพังผืดในข้อเข่า


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยพัฒนา "เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด" เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องหลังการผ่าตัด ลดการเกิดพังผืดและการยึดติดบริเวณของข้อเข่า ฟื้นฟูสภาพข้อเข่ากลับสู่ปกติได้เร็ว ลดระยะเวลาพักฟื้น/ทำกายภาพบำบัดหลังการผ่าตัด ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการทำกายภาพบำบัด เครื่องมีราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศร้อยละ 50


"เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด" สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการผ่าตัด โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในระหว่างการใช้งาน มีประสิทธิภาพช่วยการเคลื่อนไหวของข้อเข่า อย่างนุ่มนวลในองศาที่ถูกต้องและเหมาะสม ตัวเครื่องสามารถปรับช่วงการงอของข้อเข่าได้ ตั้งแต่ -10 ถึง 120 องศา และปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวได้ 30 องศาต่อนาที ถึง 150 องศาต่อนาที

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำงานของเครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด จะช่วยทำให้เกิดผลดีต่อการบำบัดผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเข่า หรือเอ็นอักเสบ โดยช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าหลังผ่าตัดได้ง่ายขึ้น ในองศาที่มากขึ้น
เครื่องที่พัฒนาขึ้นสามารถตั้งโปรแกรมได้ เช่นตั้งเวลาการบำบัด ตั้งองศาในการเคลื่อนไหว และตั้งความเร็วในการเคลื่อนที่ได้อัตโนมัติ มีชุดรีโมตคอนโทรลช่วยควบคุมการทำงาน หลังจากตั้งโปรแกรมการบำบัดแล้ว ผู้ป่วยสามารถควบคุมเพื่อให้เครื่องหยุดหรื่อทำงานเองได้ระหว่างการบำบัด

"เนื่องจากเครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัดมีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีใช้เฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ หรือผู้ป่วยที่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายสูงได้

ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด สามารถพัฒนาเครื่องให้มีราคาถูกลงและสามารถขยายโอกาสการใช้เครื่องไปสู่โรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกล ให้ได้ใช้ประโยชน์โดยเทคโนโลยีของคนไทยได้มากขึ้น

นอกจากนั้นประสบการณ์จากการพัฒนาเครื่องในครั้งนี้ยังจะเป็นการสร้างฐานเทคโนโลยี ในการพัฒนาเครื่องสำหรับกายภาพบำบัดส่วนอื่นของร่างกายต่อไป เช่น ไหล่ นิ้วมือ และข้อเท้า เป็นต้น"
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม "เครื่อง CPM เข่าสำหรับกายภาพบำบัด" ได้ที่ โทร. 0-2579-1121-30 ต่อ 2120 โทรสาร 0-2561-4771 ในวันและเวลาราชการ E-mail : [email protected]

ข้อมูลสื่อ

362-005-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 362
มิถุนายน 2552
กองบรรณาธิการ