• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นักเขียนหมอชาวบ้านรับรางวัลนักแปลและล่ามดีเด่น

ผู้อ่านอาจจะใช้เวลากับการอ่านหนังสือสักเล่มหรือบทความสักบทไม่นาน แต่สำหรับผู้จัดทำหนังสือแล้ว ดูจะเป็นการเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่และยาวนานเหลือเกิน

                                                  

หนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักเขียนของนิตยสารหมอชาวบ้านซึ่งก็คือ คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ผู้เขียนคอลัมน์อย่ารอจนสายของนิตยสารหมอชาวบ้าน ได้รับรางวัลนักแปลและล่ามดีเด่น "รางวัลสุรินทราชา" เพื่อตอบแทนความทุ่มเทและความอุตสาหะ เพื่อแลกมาด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

รางวัลสุรินทราชาเป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณที่สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อมอบแก่นักแปลและล่ามที่มีผลงานดีเด่นแพร่หลายมานาน และสร้างคุณูปการแก่แวดวงวรรณกรรม
รางวัลสุริทราชา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาสุรินทราชา (นกยูง วิเศษกุล) หรือ "แม่วัน" ซึ่งเป็นผู้แปลนวนิยายเรื่อง Vendetta ของ Marie Corelli เป็นภาษาไทยชื่อ "ความพยาบาท" เมื่อปี พ.ศ.2444 นับเป็นนวนิยายแปลเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในเมืองไทย และโด่งดังแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดนวนิยายไทยเรื่องแรกคือ ความพยาบาทของนายสำราญ (หลวงวิลาศปริวัตร หรือ "ครูเหลี่ยม")

อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ การเป็นล่าม เนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษและปฏิภาณไหวพริบดีเมื่ออายุเพียง 16 ปี จึงได้รับเลือกให้เป็นล่ามประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าซาร์ นิโคลัสแห่งรัสเซีย เมื่อครั้งยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารคราวที่เสด็จเมืองไทย พ.ศ.2433 คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา เป็นนักแปลที่มีชื่อเสียงจากการแปลผลงานภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด้วยผลงานสารคดีและวรรณกรรมเยาวชน ซึ่งมากกว่า 40 ผลงาน ในช่วงเวลา 20 ปี

ผลงานแปลหลายเล่มได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ น้องหนูอยู่ไหน, คุณหมอนักสู้ โนกุจิ ฮิเดโยะ, ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ และดอกไม้จากใครเอ่ย ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือแปลดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ
 
อีกทั้งผลงาน งานแรกของมีจัง (2539) และดอกไม้จากใครเอ่ย (2546) ได้รับ APPA Awards Silver Prize

นอกจากนี้ยังเคยแปลบทภาพยนตร์โทรทัศน์จำนวนหนึ่ง เช่น ไซอิ๋ว เณรน้อยเจ้าปัญญา นินจาฮาโตริ ฯลฯ

ทั้งนี้คุณพรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา ยังเป็นหนึ่งในนักเขียนคุณภาพของนิตยสารหมอชาวบ้าน ซึ่งร่วมเขียนคอลัมน์ลงนิตยสารหมอชาวบ้านมาตั้งแต่ฉบับที่ 1 จวบจนวันนี้ก็เป็นเวลาทั้งสิ้น 30 ปีเต็ม

คณะผู้จัดทำนิตยสารหมอชาวบ้านขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้
 

ข้อมูลสื่อ

362-005-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 362
มิถุนายน 2552
กองบรรณาธิการ