• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การประกวดนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 15

- สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างเสริมจริยธรรม
- มูลนิธิเด็ก ขอเชิญชวนนักเขียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานเด็กยอดเยี่ยม ปีที่ 15

1. การประกวดนิทานรุ่นเยาว์
ผู้ส่งผลงาน : เยาวชนอายุ 6 - 12 ปี

2. การประกวดนิทานยอดเยี่ยม
ผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป

3. การประกวดภาพประกอบนิทาน
ผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ศิลปิน หรือนักวาดภาพประกอบ

ขอรับรายละเอียด พร้อมใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th และร้านหนังสือทั่วไป

ติดต่อสอบถามและส่งผลงานได้ที่
แผนกหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 460 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 (วงเล็บมุมซอง การประกวดนิทานยอดเยี่ยม) โทรศัพท์ 0-2881-1734 โทรสาร 0-2424-6280
E-mail : [email protected], cpublish@ffc. or.th

ปิดรับผลงาน
-วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552
-สำหรับการส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือตามวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ
ไม่รับผลงานทาง โทรสาร และอีเมล์

การประกาศผล
ทางเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก www.ffc.or.th เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552
 

ข้อมูลสื่อ

361-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 361
พฤษภาคม 2552
กองบรรณาธิการ