• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นานมีบุ๊คส์เปิดตัวหนังสือ "ธรรมชาติช่วยชีวิต"

นานมีบุ๊คส์เปิดตัวหนังสือ "ธรรมชาติช่วยชีวิต"
ผลงานของ ดร.ทอม อู๋ (Dr.Tom Wu) แพทย์ชาวไต้หวัน

"ธรรมชาติช่วยชีวิต" เป็นคู่มือแนะนำอาหารและการดำเนินชีวิตเพื่อรักษาตัวเองและผู้อื่น เขียนจากประสบการณ์ของแพทย์รักษาโรคมะเร็ง ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจบชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

หนังสือเล่มนี้ต้องการแบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพเป็นเวลาหลายปีของผู้เขียนให้กับผู้อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนความเคยชินด้านอาหารการกินและการใช้ชีวิตอย่างสิ้นเชิง เป็นการให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคและป้องกันมะเร็ง พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

หัวใจของหนังสือเล่มนี้คือให้ผู้อ่านบรรลุเป้าหมายที่จะรักษาเมื่อเป็นโรค ป้องกันเมื่อยังไม่เป็นโรค ด้วยวิธีอย่างง่าย สะดวกและประหยัด เพื่อให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุข ขณะเดียวกันก็เป็นการเผยแพร่แนวคิดด้านเวชศาสตร์ป้องกัน วิธีที่กล่าวถึงล้วนปฏิบัติได้ง่าย

สิ่งที่แตกต่างจากหนังสือดูแลสุขภาพทั่วไปอยู่ที่ความง่ายและเป็นกันเองกับผู้อ่าน ทุกข้อแนะนำและแนวทางการรักษา ตลอดจนป้องกันโรคร้ายนั้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

หนังสือ "ธรรมชาติช่วยชีวิต" แปลโดย เรืองชัย รักศรีอักษร จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ www.nanmeebooks.com

ธรรมชาติช่วยชีวิต...
- จุดมุ่งหมายแบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพของผู้เขียนให้กับผู้อ่าน
- การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ หมายถึง การใช้วิธีทางธรรมชาติที่ไม่มีอันตราย อย่างอาหารธรรมชาติในการดูแลให้สุขภาพดีขึ้น
- การรักษาด้วยอาหารที่นำเสนอ ขึ้นกับสภาพร่างกาย อาการป่วยและกรุ๊ปเลือดของแต่ละคน ประสานกับการควบคุมจิตใจตัวเอง ความเชื่อมั่น ความแน่วแน่และการยืนหยัดที่จะละทิ้งความเคยชินเดิมและปรับปรุงตัวเองครั้งใหญ่
- ใช้เวลาหลายเดือนปฏิบัติตามวิธีในหนังสือเล่มนี้เพื่อความสำเร็จในการมีสุขภาพที่ดี แต่ไม่อาจใช้ได้กับทุกคนเสมอไป หาก ทดลองทำตามวิธีการในหนังสือ 4 เดือนแล้ว ร่างกายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ขอให้ผู้อ่านอย่าทำต่อไป เนื่องจากการรักษาด้วยอาหารบางอย่างไม่แน่ว่าจะได้ผลกับทุกคน และไม่ใช่ว่าโรคทุกอย่างจะหายดีเป็นปกติได้ ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจึงควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 

ข้อมูลสื่อ

361-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 361
พฤษภาคม 2552
กองบรรณาธิการ