• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัดตนลดเสมหะ


ยามหน้าฝนแบบนี้เชื่อว่า มีผู้อ่านมากมายที่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นไข้หวัด มีอาการไข้สูง ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ซึ่งการที่มีน้ำมูก หรือเสมหะนี้มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วย ต้องคอยสั่งหรือขากออกมา ทำให้เสียบุคลิกไม่ชวนมอง

แพทย์แผนปัจจุบันก็มีการคิดค้นผลิตยาในการลดน้ำมูก ลดเสมหะออกมามากมาย ซึ่งในภูมิความรู้ของแพทย์แผนไทยถือว่าไข้หวัดเกิดจากสมุฏฐานเสมหะกำเริบ หย่อนพิการ ถ้าเป็นเฉพาะโรคเกิดจากเสมหะก็จะไม่ค่อยรุนแรง ถ้าไม่มีปัตตะและวาตะแทรกซ้อนก็จะรักษาง่าย ทำให้มีการคิดค้นท่าดัดตนเพื่อลดเสมหะออกมา

ฉบับนี้ผมจึงเขียนท่าดัดตน ลดเสมหะมาให้ผู้อ่านได้นำไปใช้รักษาตนเอง เพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อหยูกยา
 

 

ข้อมูลสื่อ

365-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 365
กันยายน 2552
นวดไทย
พิศิษฐ เบญจมงคงวารี