• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมคืนความมั่นใจให้หญิงไทย


คุณอำนวย บำรุงวงศ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ามีผู้หญิง ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและต้องตัดเต้านมทิ้งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อให้สตรีเหล่านี้มีความเชื่อมั่นสามารถกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ วาโก้จึงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม Balancing Bra Donation โดยวาโก้ พร้อมจะเป็นผู้สนับสนุนยกทรงและเต้านมเทียมแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะรับบริจาคทั่วประเทศ

วาโก้ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์เกี่ยวกับสรีระสตรีมานานกว่า 38 ปี ได้คิดค้นนวัตกรรม ใหม่ๆ ให้กับชุดชั้นในสตรีมาโดยตลอด จึงได้คิดค้น    Balancing Bra โดยเฉพาะเต้านมเทียมที่ใช้วัสดุทดแทนซึ่งมีน้ำหนักและขนาดเทียบเท่าของจริง มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพื่อความเหมือนจริงและสะดวกสบายในการสวมใส่อย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริจาค Balancing Bra พร้อมเต้านมเทียม สามารถกรอกแบบฟอร์ม พร้อมรับการวัดสัดส่วน ณ จุดขายวาโก้ทั่วประเทศ หรือที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

คุณอำนวยได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้หญิงทุกคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปีขึ้นไป จะต้องตรวจหามะเร็งเต้านม ถ้าไม่พบยิ่งดี แต่ถ้าพบจะได้รีบรักษา เนื่องจากมะเร็งเต้านมคร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆ

สำหรับประเทศไทยพบว่าหญิงไทยมีอัตราการเสีย ชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมรองจากมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น อย่าลืมตรวจเต้านมของคุณเป็นประจำด้วย 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม ทุกวันที่ 10 นับจากมีประจำเดือนวันแรก

 

 

ข้อมูลสื่อ

363-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 363
กรกฎาคม 2552
อื่น ๆ