• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"สุขภาพดี 'ใจ' สร้างได้"

ความเจ็บป่วยและโรคหลายชนิดเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีโอกาสรักษาให้หายได้ แม้จะด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่สมัยใหม่เพียงใด แต่หลายครั้งผู้ป่วยกลับหายป่วยได้ด้วยการรักษาจาก "ใจ" ตนเอง

                                                

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีจัดพิมพ์หนังสือ "สุขภาพดี 'ใจ' สร้างได้"   งานเขียนของ มนตรี ภู่มี ด้วยเนื้อหาที่เสนอให้เห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง กาย ใจ สมอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นทั้งต้นตอแห่งการเกิดโรคและที่มาของการกำจัดโรคในขณะเดียวกัน

ผลจากการศึกษา ค้นคว้าและนำเสนอผ่านตัวหนังสือโดยสอดแทรกปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ ผสมผสานทั้งศาสตร์การแพทย์ตะวันออกและตะวันตกไว้ด้วยกัน ตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพการดูแลตนเองได้ชัดเจน ทำให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาอาการป่วยที่ใช้ 'ใจ' เป็นยาได้เป็นอย่างดี ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือ โรคที่ไม่คิดว่าจะหายกลับรักษาได้และหายเป็นปลิดทิ้ง มีเคล็ดลับบางอย่างสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายได้ วิธีการ 7 ขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยกำลังใจที่ดี ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง มีความรับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ พร้อมปณิธานแน่วแน่ บวกกับความเชื่อและความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง จะช่วยให้ความเจ็บไข้ที่มีหายไปหนังสือขนาด 330 หน้านี้จะช่วยสร้างและซ่อมร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน


ด้านผู้ร่วมเสวนาซึ่งมีนายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก (ประเทศไทย) มองว่าสังคมไทยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองสุขภาพแนวอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันน้อยมาก 

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ให้ความเห็นว่าเป็นการรวบรวมเอาสหวิชาความรู้ในหลายศาสตร์หลายแขนงมาไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน เข้าใจง่าย มองเห็นภาพชัด สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมเสวนาอีก 2 ท่านคือ อาจารย์จิรัฏฐ์กร  (วิเชียร) อยู่เกตุ ผู้บริหารและวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย และผู้อำนวยการ อโรคยา เมดิเตชั่น เฮลท์ แคร์ ผู้ใช้พลังจิตช่วยบำบัดโรคด้วยศาสตร์ที่เรียกว่า โชติยะศาสตร์ (วิชาโหราศาสตร์ว่าด้วยการใช้พลังจิต) ควบคู่กับการบรรยายธรรมะตามหลักจิตศาสตร์ และคุณบุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งมาบอกเล่าประสบการณ์การรักษากายเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นผู้หนึ่งที่เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง แต่สุดท้ายก็หายได้ด้วยใจ


ความเจ็บป่วยใดๆ ของร่างกายแม้จะได้รับการรักษาเพียงใด หากใจไม่ได้รับการดูแลก็ไม่อาจฟื้นฟูกายให้หายเป็นปกติได้ การเปลี่ยนแปลงจากภายในจึงเป็นสิ่งสำคัญของทุกๆ สิ่ง...สุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่จิตใจ

 

 

ข้อมูลสื่อ

366-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 366
ตุลาคม 2552
กองบรรณาธิการ