• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิถีแห่งวินัย กุญแจไขสู่ความสุข

หากการใช้ชีวิตในทุกวันนี้มีแต่ความเครียด ปัญหาและความทุกข์ ให้ลองหันมาปรับวิถีชีวิตใหม่โดยการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง สร้างระบบระเบียบเพื่อให้ชีวิตและงานประสบความสำเร็จ ชีวิตเป็นสุข

ความสำเร็จในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่วินัย
ข้อคิดดีๆ ที่หาได้จาก www.hiso.or.th โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ แห่งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุไว้ว่า ทุกวงการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดจำเป็นต้องมีวินัย มิฉะนั้นแล้ววงการนั้นก็ไม่อาจทำอะไรให้สำเร็จได้ ในที่สุดก็ต้องเลิกล้มไป การที่จะให้วงการมีวินัยดี ต้องให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้งขึ้น โดยสมาชิกทุกคนต้องมีวินัยของตัวเองเสียก่อน


วิธีคิดและวิธีการสร้างวินัยให้ตนเองนั้นต้องเริ่มจากกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน จุดมุ่งหมายนั้นอาจเป็นงานที่ต้องทำในระยะยาวหรือในวันหนึ่งๆ ก็ได้ แต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลานาน กำหนดจุดมุ่งหมายโดยเขียนเรื่องที่ต้องการจะทำให้สำเร็จเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะจะช่วยให้เห็นชัดเจนขึ้น และรู้แผนงานแน่นอนกว่าติดเอาไว้ในใจ จากนั้นจึงเขียนแผนงานว่าจะทำอะไรก่อนหลังเป็นลำดับ


หลังจากกำหนดจุดมุ่งหมายและลำดับแผนงานได้แล้วให้เริ่มทำจากส่วนเล็กหรือส่วนย่อยๆ ก่อน เพราะหากคิดใหญ่โตเกินไปนักอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ จึงแนะนำให้แยกส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วทำให้เสร็จไปทีละส่วน จะพบว่าไม่เหนื่อยแรงและทำได้ง่าย ตอนลงมือครั้งแรกนั้นอาจรู้สึกอึดอัดใจ คิดอะไรไม่ออก ทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่ว แต่หากทำต่อไปจะรู้สึกว่าทำได้รวดเร็วและคล่องแคล่วขึ้น
เคล็ดลับสำคัญในการปูพื้นฐานการสร้างวินัยให้ตนเองคือ อย่าวางแผนอย่างคิดฝัน ต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง และเมื่อกำหนดอะไรลงไปแล้วต้องบังคับใจให้ปฏิบัติตามแผนให้ได้

หากชนะหนแรก จะทำให้มีกำลังใจแรงขึ้น ต่อไปก็เอาชนะใจตัวเองได้ง่ายขึ้น และจะกลายเป็นคนมีระเบียบ มีความสำเร็จ เป็นที่เชื่อถือของคนอื่นๆ

เพียงจำเอาไว้ 3 ประการว่า ต้องรักษาระเบียบและความเรียบร้อย ฝึกตัวเองให้พักผ่อนเป็น และลองทำงานที่ยากเสียบ้าง 3 สิ่งนี้เป็นหนึ่งในฐานอันแข็งแกร่งของการมีชีวิตที่จะทำให้รอดพ้นจากความทุกข์และความสับสนทั้งปวง


ข้อมูล : www.tonkit.org
 

ข้อมูลสื่อ

366-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 366
ตุลาคม 2552
กองบรรณาธิการ