• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พบความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มของผิวหนังบ่อยขึ้นมาก

นายแพทย์ประวิตร พิศาลบุตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มของผิวหนังบ่อยขึ้นมาก

ความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มเป็นกลุ่มอาการที่มีอาการแสดงทางร่างกายเหมือนเป็นโรค หรือเกิดจากการบาดเจ็บ แต่หาสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นโรคทางกาย ทางจิตใจ หรือจากการได้รับสารไม่ได้ รวมไปถึงอาการหลายอย่าง เช่น ปวดศีรษะ ซึมเศร้า และวิงเวียนศีรษะ 


ความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มทางผิวหนังมีหลายรูปแบบ เช่น เชื่อว่าเป็นโรคผิวหนังจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม จากการติดเชื้อราที่พิสูจน์ไม่ได้ ผู้ป่วยบางรายเข้าใจว่าตนเองแพ้ผงซักฟอก โดยมักกล่าวว่าเพิ่งใช้ผงซักฟอกตัวใหม่ซักผ้าปูที่นอน หรือไปนอนเตียงที่อื่นมา บางคนกลัวว่าร่างกายจะเจ็บป่วยจนเกินไป ที่พบบ่อยคือกลัวเป็นกามโรค และกลัวเป็นมะเร็ง หรือกังวลว่ารูปร่างหน้าตาตนเองผิดปกติ หรืออวัยวะไม่ได้สัดส่วน ที่เรียกว่า body dysmorphic disorders (BDD) หรือโรคฉันไม่สวยไม่หล่อ


ถ้าโรคนี้เกิดในผู้ใหญ่จะเกิดความกลัวแก่อย่างรุนแรง เรียกว่า กลุ่มอาการดอเรียน เกรย์ (Dorian Gray Syndrome) ยังพบผู้ป่วยที่มีอาการคลั่งอยากรับการฉีดสารพิษโบทูลินัม (botulinophilia) บางรายกลัวว่าตนเองจะมีหน้าแดง ทั้งๆ ที่คนรอบข้างก็ไม่สังเกตว่าผู้ป่วยมีหน้าแดง พบว่าความเครียด เช่น การสอบ การพูดในที่สาธารณะ ความกลัว ทำให้เหงื่อออกได้ มักเป็นที่มือ เท้า รักแร้ 


ผู้ป่วยโซมาโตฟอร์มบางรายมีอาการเจ็บปวด ที่แพทย์อธิบายไม่ได้ว่าอาการเจ็บปวดนั้นๆ มีมาจากสาเหตุทางด้านร่างกายหรือทางจิตใจชนิดใด เช่น อาการเจ็บผิวหนังทั้งตัว อาการเจ็บผิวหนังเฉพาะที่ คือเจ็บปวดและคันที่หลัง มักเป็นที่สะบัก หรือใต้สะบัก 

สำหรับอาการคันทั่วตัวที่ไม่มีสาเหตุ ต้องแยกโรคที่ทำให้คันออกให้หมดก่อน เช่น อาการคันในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อาการคันจากโรคตับ อาการคันจากโรคเลือด

นพ.ประวิตร กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระแสที่จะตกแต่งร่างกายด้วยวิธีแปลกๆ (body modification) นอกเหนือไปจากการสัก การเจาะ การใส่ห่วง การฝังมุกอวัยวะเพศชาย ฯลฯ ที่ทำกันมานาน วิธีตกแต่งที่แปลกๆ ที่มาใหม่ เช่น การผ่าลิ้นเป็นสองแฉก การกรีดหรือเฉือนผิวหนังให้เกิดเป็นแผล การตัดแต่งใบหูให้แหลมเหมือนหูสุนัข พบว่าผู้ที่ตกแต่งร่างกายแบบแปลกๆ ส่วนหนึ่งมีความผิดปกติทางจิตใจชนิดโซมาโตฟอร์มที่เรียกว่า BDD ร่วมด้วย

การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติชนิดโซมาโตฟอร์มทางผิวหนังนั้นยากมาก เพราะความผิดปกติมีต้นตอมาจากอารมณ์และปัญหาทางจิตใจ แต่ผู้ป่วยไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เพราะผู้ป่วยมั่นใจว่าตนเป็นโรคทางกาย ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยให้จิตแพทย์เป็นไปได้ยาก

 

ข้อมูลสื่อ

366-009
นิตยสารหมอชาวบ้าน 366
ตุลาคม 2552
กองบรรณาธิการ