• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

"เยาวชน...ตัวป่วน หรือ จุดเปลี่ยนสังคมไทย"

หากสังคมคือชุมชนย่อยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปลี่ยนแปลง... เยาวชน คือแรงขับเคลื่อนส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันสังคมให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี... พื้นที่และโอกาส คือสิ่งที่จะช่วยเปิดพลังความคิดสร้างสรรค์ พลังการทำดีของเยาวชนให้ปรากฏ


"ทุกคนสามารถทำงานสร้างสรรค์ในแนวทางของตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังมีชื่อเสียงใดๆ"
คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร กล่าวไว้ในงานเสวนา "เยาวชน...ตัวป่วน หรือ จุดเปลี่ยนสังคมไทย" ซึ่งจัดโดย โครงการสื่อสารสร้างสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน) ที่ผ่านมา

สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆ ด้วยเพลงสบายๆ เนื้อหาดีจากวงดนตรีเยาวชน "เคยมีช่วงห้าวสมัยวัยรุ่น ไม่ค่อยฟังพ่อแม่ กลับมาคิดดูแล้วรู้สึกไม่ดีเลย แต่เมื่อได้มาทำกิจกรรมดีๆ ก็รู้สึกดีขึ้น พวกเราเล่นดนตรี เมื่อก่อนเล่นเพลงแนววัยรุ่นทั่วๆ ไป แต่ตอนนี้หันมาเขียนเพลง ร้องเพลงแนวคิดบวกและสร้างสรรค์มากขึ้น เยาวชนแม้จะมีพฤติกรรมป่วนบ้างบางเวลา แต่ถ้าป่วนในทางที่ดี ไม่สร้างภาระให้สังคม ก็ไม่เป็นไร คนที่มีของดีในตัว ให้เอาออกมาใช้" ประสบการณ์และความรู้สึกดีๆ จากนายวงศกร สุพรรณพงศ์ นักร้องนำวงอาจารย์เบียร์นะจ๊ะๆ วงดนตรีที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากโครงการดนตรี กวี คีตา

 

ในขณะที่นางสาวสุวัสสา เสริมสิน ตัวแทนเยาวชนจากโครงการยุวโพธิชน มูลนิธิเด็ก กล่าวว่า "เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่มัธยมปลาย การเข้าค่ายและทำกิจกรรมแบบนี้ทำให้ฟังคนอื่นมากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ จิตไม่ฟุ้งซ่าน และได้ทำประโยชน์แก่สังคม เพราะโครงการยุวโพธิชนเป็นค่ายที่สร้างคนให้ไปสร้างของ ในขณะที่ค่ายทั่วๆ ไปเข้าไปเพื่อสร้างของ คิดว่าทุกคนมีจุดป่วนอยู่แล้ว แต่จะเปลี่ยนจุดป่วนนั้นให้เป็นป่วนดีๆ ได้อย่างไร ที่นี่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเยาวชนที่อยากจะหากิจกรรมดีๆ ทำ"


นายคะทาวุธ แวงชัยภูมิ สมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ Bangkok forum โครงการดีๆ ที่ให้เด็กได้พัฒนาจิตอาสา ด้วยประสบการณ์การทำงานกับเยาวชนมานานกว่า 10 ปีจึงปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อจูงใจให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจการทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้ง่ายขึ้น โดยนำเรื่องการท่องเที่ยวมาเป็นตัวนำ นั่นคือ การล่องคลอง ชมสวน ที่คลองลัดมะยม "นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มาเพราะเป็นงานของมหาวิทยาลัย ทำแล้วจะได้ประกาศรับรอง แต่ไม่ว่าจะมาแบบไหนก็อยากให้มา แค่ลองมาสัมผัส คนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจิตอาสาอย่างไรอยากให้ลองมาทำดูสักครั้ง ลองดูว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ แล้วจะรู้ว่ามีอะไรสนุกๆ เยอะ"


มุมมอง ความคิดและพลังการแสดงออกของตัวแทนเยาวชนครั้งนี้เป็นคำตอบที่ดีได้ว่า แม้เยาวชนจะเป็นตัวป่วน (ในบางเวลา) แต่พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนความป่วนให้เป็นความสร้างสรรค์ได้ เพียงหยิบยื่นพื้นที่และโอกาสเพื่อการป่วนเท่านั้น
 

ข้อมูลสื่อ

367-022
นิตยสารหมอชาวบ้าน 367
พฤศจิกายน 2552
กองบรรณาธิการ