แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 29 กันยายน 2524
    แพทย์หญิงกัลยาเหลือบตาขึ้นมองดูนาฬิกาที่แขวนไว้ข้างฝา “เกือบ 2 ทุ่มแล้วนะ เราจะได้ปิดร้าน แล้วกลับบ้านเสียที” เธอรำพึงอยู่ในใจทันใดนั้น บังตาหน้าร้านนั้นก็ถูกผลักเปิดออก สตรีวัยกลางคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน แต่งตัวทันสมัยเดินเข้ามาในร้าน แล้วร้องทักว่า “สวัสดี กัลยา จะปิดร้านแล้วหรือ เราอยากมาให้เธอตรวจสักหน่อย”“อ้อ ดารา เธอเองจริงๆ น่ะแหละ ...
  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
    “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเอง และญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนเป็นหมอได้ เราจะเสนอท่านเป็นประจำ เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1”การตรวจร่างกาย (ตอนที่ 2)ก. การตรวจร่างกายทั่วไป ...