• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สังคมไทยเข้มแข็ง

หมอชาวบ้านฉบับเดือนธันวาคมนี้จะประจวบกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เนื่องในโอกาสเช่นนี้ หากสังคมไทยโดยรวมคิดจะทำอะไรที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการทำตัวเองให้เป็นสังคมเข้มแข็ง


สังคมอ่อนแอเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยนานาชนิด

เพื่อให้เห็นภาพ ขอให้ดูตัวอย่างโจรปล้นควาย เมื่อก่อนตามหมู่บ้านต่างๆ มีโจรเข้าไปปล้นควายอยู่บ่อยๆ โจรมี 3-4 คน อาจมีปืน 1 กระบอก ชาวบ้านในหมู่บ้านมีจำนวนมากกว่าโจรมาก แต่ไม่ได้รวมตัวกัน โจรจำนวนน้อยก็เป็นปัญหาของชาวบ้านจำนวนมากได้ แต่เมื่อใดที่ชาวบ้านรวมตัวกันและจัดระบบเวรยาม เมื่อโจรมาก็ตีเกราะเคาะไม้ ชาวบ้านตื่นขึ้นมาทั้งหมู่บ้าน โจรก็ปล้นไม่ได้

การที่มีคนมากแต่ขาดการรวมตัวกันเป็นสังคมเข้มแข็ง คนไม่ดีหรือโจรจำนวนน้อยก็เป็นปัญหาใหญ่ได้ การขาดการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ ทำให้สังคมอ่อนแอ ไม่มีกำลังที่จะป้องกันความไม่ดีต่างๆ ในสังคม
สังคมไทยเป็นสังคมแนวดิ่งมาแต่โบราณ ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจข้างบนกับผู้ไม่มีอำนาจข้างล่าง สังคมแนวดิ่งเศรษฐกิจจะไม่ดี การเมืองจะไม่ดี ศีลธรรมจะไม่ดี และจะไม่ดีตราบเท่าที่สังคมยังเป็นแนวดิ่งอยู่

สังคมแนวราบ คือการที่ผู้คนมีความเสมอภาค เข้ามารวมตัวร่วมคิดร่วมทำกันเต็มสังคม เป็นสังคมเข้มแข็ง ในสังคมเข้มแข็งเศรษฐกิจจะดี การเมืองจะดีและศีลธรรมจะดี

สังคมเข้มแข็งจะพึ่งตนเองได้ และเป็นบ่อเกิดของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ สังคมจึงควรทำความเข้าใจเรื่องสังคมเข้มแข็ง และร่วมกันสร้างสังคมเข้มแข็ง
สังคมเข้มแข็งจะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
 

ข้อมูลสื่อ

368-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 368
ธันวาคม 2552
ศ.นพ.ประเวศ วะสี