• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประเทศไทยหัวใจมนุษย์

คนไทยกำลังมีความขัดแย้งกันครั้งใหญ่ อาจจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด

เหตุของความขัดแย้งและความรุนแรง คือ การขาดความเป็นธรรม

ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์ ถ้ามีความเป็นธรรมแล้วลำบากอย่างใดก็ยอมได้ หรือแม้ตายก็ยอมได้

ถ้ามีความเป็นธรรม ผู้คนจะรักกันมากและรักชาติ แต่ถ้าขาดความเป็นธรรมก็นำไปสู่การเกลียดชัง หรือถึงกับเกลียดชาติก็มี

ประเทศไทยขาดความเป็นธรรมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และการเมืองการปกครอง แต่เราอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่ขาดความเป็นธรรมมาช้านานจนไม่รู้สึกตัว ความไม่รู้สึกตัวทำให้สังคมถลำลึกเข้าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนใกล้จุดเดือด

การพัฒนาแบบมุ่งกำไรสูงสุดยิ่งทำให้ความไม่เป็นธรรมถ่างกว้างมากขึ้น ซึ่งทำให้ขัดแย้งและรุนแรงมากขึ้น

ประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา จากประเทศไทยมุ่งกำไรสูงสุดมาเป็นประเทศไทยหัวใจมนุษย์ ที่ถือชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง

ประเทศไทยมีทรัพยากรต่างๆ มากเกินพอที่จะสร้างสุขภาวะสำหรับทุกคน ถ้าเรามีหัวใจของความเป็นมนุษย์ การทำอะไรๆ คงจะเอาความรู้นำไม่ได้เสียแล้ว เพราะความรู้ตกเป็นเหยื่อของกิเลสได้ง่าย คงจะต้องเอาใจนำและความรู้ตาม

การเป็นคนไทยที่มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์และการมีประเทศไทยหัวใจมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข
 

ข้อมูลสื่อ

372-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 372
เมษายน 2553