• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แพทย์ศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

นพ.ประเวศ วะสี
แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี วงการแพทย์ถือเป็น  "วันมหิดล"  ที่ศิริราชจะมีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือสมเด็จพระราชบิดาของวงการแพทย์ไทย

สมเด็จพระราชบิดาทรงสอนนักศึกษาแพทย์ว่า "ฉันไม่ได้ ต้องการให้เธอเป็นแพทย์เท่านั้น แต่ต้องการให้เธอเป็นคนด้วย"
ความเป็นคนคือการเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐ หรือที่หมู่นี้เราเรียกกันว่า "มีหัวใจของความเป็นมนุษย์"

ขณะนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวกันคึกคักที่จะสร้างระบบบริการ สุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ และเป็นที่น่ายินดีว่าในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ หัวข้อหลักคือ "แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์"

ที่เรียกว่าการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาตินั้นคือการที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งร่วมกันจัดประชุมเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ศึกษาทุก ๗-๘ ปี เพื่อทบทวนกันดูว่า
แพทศาสตร์ศึกษาควรจะมีทิศทางอย่างไร ซึ่งได้มีการปรับตัวกันมาเรื่อยๆ

ถ้าท่านผู้อ่าน "หมอชาวบ้าน"  มีข้อคิดอย่างไรจะเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ก็ดี หรือแพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ก็ดี "หมอชาวบ้าน"  ยินดีเป็นสื่อกลางนำข้อคิดเห็นของท่านเสนอองค์กร หรือสถาบันผู้รับผิดชอบต่อไป

ขอให้ช่วยกันสร้างระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

ข้อมูลสื่อ

341-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 341
กันยายน 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี