• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้จัดการประชุมเรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย" ทุก ๒ สัปดาห์มาเป็นเวลาประมาณปีครึ่ง ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศว่าจะสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศคือ "สร้างความเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ"
ความเป็นธรรมทำให้เกิดสุขภาวะ สังคมไทยขาดความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง การปกครอง จึงเกิดวิกฤติมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดความรุนแรงถึงเสียเลือดเสียเนื้อกันไปหลายครั้ง เพื่อจะแก้ปัญหาขั้นรากฐานจึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปประเทศ


ในทางการแพทย์มีการรักษาตามอาการกับรักษาตามสมุฏฐาน การรักษาตามอาการก็เช่น การให้ยาแก้ไข้ แก้ปวด แต่ถ้าไม่ได้รักษาตามสาเหตุโรคก็ไม่หาย

การแก้ปัญหาประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ส่วนสาเหตุนั้นเป็นเรื่องลึก เข้าใจได้ยากแตะไปไม่ถึง

การปฏิรูปประเทศไทยจะนำสาเหตุที่ลึกและเข้าใจได้ยากออกมาให้สาธารณะเข้าใจ ได้ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขได้ เพื่อสร้างความเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ

ถ้าคนไทยคิดเรื่องบ้านเมืองกันมากเท่าใด โอกาสที่เราจะปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทยก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านช่วยกันคิดและนำเสนอว่าท่านอยากเห็นความเป็นธรรมอย่างไร และมีมาตรการอะไรบ้างที่จะสร้างความเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ

ข้อมูลสื่อ

378-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 378
ตุลาคม 2553