• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความสุขปีใหม่ ๒๕๕๑

นพ.ประเวศ วะสี
ความสุขปีใหม่ ๒๕๕๑

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๑ หมอชาวบ้านขออำนวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน ผู้จัดทำ และองค์กรสนับสนุนต่างๆ ประสบความสุขสวัสดี 
ความขุ่นข้องหมองใจ หรือทุกข์โทมนัสใดๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็ขอให้เคลื่อนคล้อยไปกับการเวลา และอย่ากลับมาผ้องพานอีกในปีใหม่นี้
อย่าไปวิตกกังวลกับการเมืองจนเกินเหตุ สิ่งใดมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นลอยๆ โดยไม่มีเหตุ เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเช่นนั้น ถ้าเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองหรือตถตา ความทุกข์ก็ไม่เกิด แต่ต้องพยายามตั้งอยู่ในความถูกต้อง ความถูกต้องจะทำให้มีความสุข และเป็นเหตุปัจจัยให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นตามมา

ความสุขไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง
ทุกคนสามารถสร้างความสุขได้ ถ้าเอาใจใส่ศึกษาวิธีสร้างความสุขจนมีความชำนาญใน การสร้างความสุข ทุกคนล้วนต้องการความสุขจึงควรศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างความ สุข มีผู้เขียนวิธีสร้างสุขไว้มากมายที่ทุกคนน่าจะขวนขวายศึกษา ที่เคยตีพิมพ์ในหมอชาวบ้านก็มี "ศิลปะแห่งความสุข" โดยท่านดาไลลามะ ซึ่งภาคภาษาอังกฤษเป็นหนังสือที่ขายดีมากทั่วโลก ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา มีหมอคนหนึ่งเปิดสอนเรื่องการเจริญสติแบบพุทธ ปรากฏว่ามีคนมาลงทะเบียนเรียนถึง ๘๗,๐๐๐ คน เพราะพบว่าเมื่อเจริญสติแล้วสุขภาพดี สมองดี การงานดี ความสัมพันธ์กับคนอื่นดี และมีความสุขอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทุกคนน่าจะฝึกเจริญสติ จะทำให้พบความสุขอย่างอัศจรรย์ เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ต้องอาศัยการฝึก

ขอให้ท่านฝึกการสร้างความสุข แล้วจะมีความสุขสมใจ โดยไม่ต้องเสียเงินเลย เพราะเงินซื้อไม่ได้ แต่ท่านสร้างได้ 
 

ข้อมูลสื่อ

345-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 345
มกราคม 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี