• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานถ้วนหน้า

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เป็นวันเบาหวานโลก
        ถ้าเราถือหลัก Health For All หรือสุขภาพถ้วนหน้า เราก็ต้องถือหลัก “สุขภาพของคนเป็นเบาหวานถ้วนหน้า” หรือ Health For All Diabetes
        เบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยในประชากร ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและควบคุมอย่างดี โรคเบาหวานก่อให้เกิดภาระทางสุขภาพอย่างรุนแรง เพราะน้ำตาลในเลือดที่สูงจะไปจับกับโปรตีนในอวัยวะต่างๆ ทำให้กรอบ เหมือนหนังเป็ดย่างที่กรอบนั้นเขาเอาน้ำตาลทา
        หนังเป็ดย่างที่กรอบอาจกินอร่อย แต่การที่โปรตีนในร่างกายของเรากรอบนั้นไม่อร่อยเลย เพราะนำไปสู่ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ เช่น ทำให้เลนส์ลูกตาขุ่น ผนังหลอดเลือดแข็งทำให้ความดันสูง เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคไต และทำให้แก่เร็ว เป็นต้น
        แต่ถ้าเราสามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานและดูแลควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ปกติ คนเป็นโรคเบาหวานก็มีสุขภาพดีได้ และลดภาระทางสุขภาพของชาติลงอย่างมหาศาล
        เพราะฉะนั้น “สุขภาพของคนเป็นเบาหวานถ้วนหน้า” จึงต้องเป็นนโยบายของประเทศ ในการนี้ต้องสามารถตรวจประชาชนทุกคนให้รู้หมดทั้งแผ่นดินว่าใครเป็นเบาหวานบ้าง และดูแลอย่างดีทุกคน
ในการนี้ไม่สามารถทำได้โดยให้ทุกคนมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ เพราะเขาแน่นจนทำไม่ไหวอยู่แล้ว และในสภาพแน่นๆ อย่างนี้ทำให้ดีไม่ได้ แต่สามารถทำได้ด้วยระบบสุขภาพชุมชน
        ระบบสุขภาพชุมชนเป็นกุญแจไขไปสู่ “สุขภาพดีถ้วนหน้า”
       จึงต้องช่วยกันทำความเข้าใจและขับเคลื่อนให้มีระบบสุขภาพชุมชนที่ดีอย่างทั่วถึง เป้าหมายของระบบสุขภาพชุมชนอย่างหนึ่งคือการควบคุมโรคเบาหวานให้ได้ทั้งหมดในพื้นที่
        ระบบสุขภาพชุมชนที่ดียังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาแน่นโรงพยาบาลใหญ่จนทำงานที่ดีไม่ได้ และเกิดเรื่องฟ้องร้องและบาดหมางกันอย่างทุกวันนี้
        ฉะนั้น จึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจในการสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่ดี เพื่อให้สุขภาพถ้วนหน้าเป็นไปได้
 

ข้อมูลสื่อ

379-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 379
พฤศจิกายน 2553
นพ.ประเวศ วะสี