• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

 นพ.ประเวศ วะสี
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์  แพทย์ไทยหัวใจพระโพธิสัตว์

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ ประเทศไทยได้สูญเสียแพทย์ที่มีหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ คือ  นายแพทย์สงวน นิตยารัมภพงศ์

คุณหมอสงวนมีความใฝ่ฝันที่จะให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขาได้ทำการวิจัยเคลื่อนไหวผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ โดยมีการออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และยังยอมเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสที่จะบริหารจัดการให้การดำเนินการเรื่องนี้เข้ารูปเข้ารอยในฐานะเลขาธิการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นับว่าท่านเป็นบิดาของหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยโดยแท้

ใช่แต่จะผลักดันเรื่องจำนวนเท่านั้น คุณหมอสงวนยังริเริ่มการบริการสุขภาพด้วยการมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หรือมิตรภาพบำบัด ที่มีอาสาสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ

บางคนยกย่องท่านเป็นรัฐบุรุษของการสาธารณสุขไทย บางคนว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่หวังช่วยเพื่อนมนุษย์จำนวนมากให้พ้นห้วงมหรรณพแห่งความทุกข์ยาก
แม้ร่างกายของคุณหมอสงวนจะแตกดับไปแล้ว แต่สปิริตของท่านยังอยู่ ใครคิดถึงคุณหมอสงวนขอให้คิดถึงเพื่อนมนุษย์ เพราะคุณหมอสงวนทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ ขอให้วิญญาณสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ดลบันดาลให้คนไทย มีน้ำใจเพื่อเพื่อนมนุษย์

ขอให้ใช้ใจนำความรู้ตาม  การมีน้ำใจแห่งความเป็นมนุษย์จะช่วยเยียวยาสังคมและเยียวยาโลกที่ป่วยเหลือกำลัง จนไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาใดๆ นอกจากหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 

ข้อมูลสื่อ

347-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 347
มีนาคม 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี