• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พฤษภาคมเดือนแห่งพหุมงคล

 นพ.ประเวศ วะสี
ขอให้เข้าถึงสิ่งสูงสุด

หมอชาวบ้านฉบับนี้ออกมาในเดือนแห่งสงกรานต์ ซึ่งเคยเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย
เมื่อก่อน "กรุษ" กับ "กราน" ซึ่งหมายถึงวันตรุษไทยและวันสงกรานต์ จะเป็นวันรื่นเริงเบิกบานของชาวบ้าน มีการไปทำบุญที่วัด และเล่นกรุษเล่นกราน หญิงสาวชายหนุ่มจะมีโอกาสพบกัน  มีการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ให้อยู่เย็นเป็นสุข 

เมื่อวันเดือนเคลื่อนคล้อยยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรๆ ก็เปลี่ยนไป  วันตรุษไทยเกือบไม่มีใครรู้จักแล้ว  ในขณะที่สงกรานต์ยังเหนียวแน่น 
คนชนบทที่มาทำงานในกรุงจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้อง  ทำนองเดียวกับชาวคริสต์กลับบ้านในวันคริสต์มาส 
สิ่งที่น่าเสียใจคือ  ในช่วงสงกรานต์จะมีคนไทยหลายร้อยคนต้องเสียชีวิตลง  เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน  ไปแล้วไปลับไม่กลับมาอีก 
ปีหนึ่งๆ จะมีคนไทยต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจราจร  ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน  บาดเจ็บ ๑๐๐,๐๐๐ คน  ก่อให้เกิดความพิการสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  มีความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 

ในฐานะผู้สูงอายุคนหนึ่ง  ก็ขออวยพรให้คนไทยทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข  อะไรที่เป็นความดีงามก็ช่วยกันทำ  ช่วยกันดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัย  ฝากลูกหลานไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด 

ที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือความดี ไม่ใช่ความรวย  ขอให้คนไทยเข้าถึงสิ่งสูงสุดคือ ความจริง  ความดี  ความงาม  ด้วยกันทุกคน

 

 

ข้อมูลสื่อ

348-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 348
เมษายน 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี