• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พฤษภาคมเดือนแห่งพหุมงคล

พฤษภาคมเดือนแห่งพหุมงคล
ประเวศ วะสี

ในเดือนพฤษภาคม มีวันอันเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ดีๆ หลายอย่าง เช่น
๑๑ พฤษภาคม  ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และพระพรหมมังคลาจารย์ หรือท่านปัญญานันทภิกขุ (อายุต่างกัน ๑ รอบ)
๒๗ พฤษภาคม  ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ปีนี้ครบ ๑๐๑ ปี
๓๑ พฤษภาคม (ปีนี้)  ตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และตรงกับวันเกิดอายุครบ ๙๖ ปี ของอาจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ปูชนียบุคคลอีกท่านหนึ่งของไทย
เรื่องที่ใกล้ตัว "หมอชาวบ้าน" มากที่สุดคือวันเกิดครบ ๘ รอบของอาจารย์หมอเสม เพราะท่านเป็นประธานมูลนิธิหมอชาว-บ้านคนที่หนึ่ง หมอชาวบ้านฉบับนี้จึงมีเรื่อง ชีวิต-งาน-ทรรศนะ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว

จริงๆ แล้วเดือนพฤษภาคมยังเป็นเดือนเกิดของนิตยสารหมอชาวบ้านด้วย ซึ่งปีนี้มีอายุครบ ๒๘ ปี ก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านประสบความสุขความเจริญ มีอายุวัฒนะ และสุขภาพดี โดยทั่วกัน 

 

ข้อมูลสื่อ

337-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 337
พฤษภาคม 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี