• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การส่งเสริมการอ่าน

การส่งเสริมการอ่าน
             
เมื่อเร็วๆ นี้มีการจัดมหกรรม คนอ่านที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวส่งเสริมการอ่าน  โดยองค์กรหลายองค์กร ด้วยความคิด ที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อย  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม ปัจจุบันมีปัญหาที่ซับซ้อนเยอะมากที่คนไทยไม่เข้าใจ ที่ไม่เข้าใจก็เพราะอ่านน้อย การฟังหรือการดูโทรทัศน์ไม่ช่วยให้เข้าใจความซับซ้อนได้ ต้องอ่านจึงจะเข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจก็แก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาก็สะสม ขัดแย้งมากขึ้นรุนแรงมากขึ้น อย่างปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่แก้ไม่ได้ก็เพราะคนไทยโดยรวมไม่เข้าใจความซับซ้อนของปัญหา ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากที่แก้ไม่ได้  และสำแดงอาการในหลายลักษณะ
            
การสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นโดยเร็ว จึงเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ  คนที่รักการอ่านควรรวมตัวกันเป็นชมรมรักการอ่าน ทุกพื้นที่จัดให้มีห้องสมุดที่น่าอ่านให้เต็มบ้านเต็มเมือง และส่งเสริมให้มีคนอ่านหนังสือดีๆ สนุกๆ กันให้มากที่สุด  อบต. ควรส่งเสริมให้มีชมรมรักการอ่านในทุกหมู่บ้าน ประมาณ ๗-๘ หมื่นหมู่บ้าน  มีห้องสมุดประจำหมู่บ้าน และมีการจัดการให้ห้องสมุดเหล่านี้ได้มีหนังสือดีๆ ควรมีนิทานสำหรับเด็กที่สนุกและดีให้มากๆ 
ส่งเสริมให้พ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟังทุกบ้าน ทำให้ครอบครัวอบอุ่น เด็กโตให้เป็นคนฉลาด ดี และมีความสุข มีนิทานภาพหรือที่เรียกว่า หนังสือเริ่มต้น หรือ Bookstart ส่งไปให้ครอบครัวที่มีเด็กเกิดใหม่ทุกครอบครัว เป็นต้น
              
ยังมีเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านที่น่าทำอีกมาก ขอให้เพื่อนคนไทยทั้งประเทศ ช่วยรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือดีๆ กันทั่วประเทศเถิดครับ แล้วคนไทยจะมีความสุขมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีสังคมที่ดีขึ้น 

 

ข้อมูลสื่อ

339-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 339
กรกฎาคม 2550
ศ.นพ.ประเวศ วะสี