• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไข้หวัดนก

 

ไข้หวัดนก

ขณะนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนกได้แพร่สะพัดไปทั่วโลก เพราะถ้าเกิดระบาดใหญ่ ผู้คนอาจตายถึง ๑๐๐ ล้านคน
โรงพยาบาลไม่พอ ยาไม่พอ เศรษฐกิจพังทลาย จัดเป็นหายนภัยทางธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง มีการสังเกตว่าหายนภัยทางธรรมชาติมีบ่อยขึ้น
เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ พายุเฮอร์ริเคนที่ถล่มนิวออร์ลีนส์ในสหรัฐอเมริกาแล้วเกิดจลาจลกันทั้งเมือง
การระบาดของโรคติดเชื้อรุนแรงก็อาจก่อให้เกิดจลาจลกันทั้งเมือง

โรคไข้หวัดใหญ่ โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัส

ไวรัสมีในพืช ในสัตว์ ในคน เป็นธรรมชาติ เป็นตัวร้ายบ้าง ไม่ร้ายบ้าง แต่มันกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา เป็นตัวแปลกๆ แตกต่างไปจากเดิม
ตัวแปลกใหม่นี้บางตัวเข้าคนได้และทำอันตรายร้ายแรง เราจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญไวรัสพันธุ์ใหม่ตัวร้ายๆ
ฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวและร่วมด้วยช่วยกัน เราจะทอดทิ้งคนจนและประเทศที่จนไม่ได้ เพราะไวรัสมันติดต่อจากคนจนมาสู่คนรวย
และจากประเทศจนมาสู่ประเทศรวยได้

ถ้ามุ่งแสวงหาแต่ความร่ำรวย เราจะทอดทิ้งกัน เมื่อทอดทิ้งกันก็จะต้องเป็นเหยื่อของไวรัสร้ายทั้งจนและรวย
ในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถพัฒนาศีลธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องได้ ไวรัสจะมาสอนศีลธรรมให้มนุษย์ เพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่รอด

ทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับศีลธรรมทั้งสิ้น ในเมื่อศีลธรรมคือการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง ท่ามกลางหายนภัยต่างๆ
จึงไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับการสร้างความร่ำรวยเท่านั้น แต่ควรศึกษาให้เข้าใจถึงหายนภัยต่างๆ และสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง
จึงจะพ้นภัย หรือผ่อนหนักเป็นเบา

ข้อมูลสื่อ

320-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 320
ธันวาคม 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี