• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เมษายน-เดือนแห่งการคิดถึงเรื่องดีๆ


เดือนเมษายนมีเรื่องดีๆ เยอะทีเดียว
๗ เมษายน วันอนามัยโลก "แม่และเด็กไทยคือหัวใจของครอบครัวและสังคม"
๑๓ เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
๑๔ เมษายน วันครอบครัว
๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก
๓๐ เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งหมดเป็นการคิดถึงเรื่องดีๆ ทั้งสิ้น การที่ท่านจะมีความสุข และอายุยืน โดยย่นย่อที่สุด
มีการปฏิบัติ ๓ ประการด้วยกัน คือ บริหารกาย บริหารจิต คิดเรื่องดีๆ

ถ้าคิดเรื่องดีๆ แล้วจะมีความสุข คำว่าคิดเรื่องดีๆ อาจมีความหมายกว้างขวางและลึก
ท่านลองคิดค้นทำการทดลองดูเองก็แล้วกัน ดูความคิดของท่าน ว่าคิดอย่างไร
นำความทุกข์มาให้ คิดอย่างไรทำให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น
หัดดูความคิดของตัวเองบ่อยๆ ใหม่ๆ ก็จะมีทั้งคิดทุกข์และคิดสุข อาจจะคิดทุกข์มากกว่า
แต่เมื่อหัดมองความคิดของตัวเองบ่อยๆ การคิดจะเขยื้อนไปสู่การคิดแล้วเกิดความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ

การดูความคิดของตัวเองนี้คือ การฝึกให้ "รู้ตัวเอง" คือ รู้ความคิดของตัวเอง
เมื่อรู้ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น เรื่องนี้ถ้าไม่ลองทำจะไม่รู้ ลองทำดูเถิดครับ

ข้อมูลสื่อ

312-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 312
เมษายน 2548
ศ.นพ.ประเวศ วะสี