• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุณทำได้... ฟื้นฟูสมรรถภาพมือและแขน (ตอนที่ ๓)

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขน เช่น กระดูกหัก เส้นเอ็นขาด หรือคนที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้มือและแขนอ่อนแรง การฟื้นฟูเพื่อให้สามารถใช้มือและแขนในชีวิตประจำวันได้ มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้

การบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

การบริหารหัวไหล่
การบริหารหัวไหล่ข้างที่ปวดหรือข้างที่ไหล่ติด โดยใช้ยางยืดหรือขวดใส่น้ำเป็นแรงต้าน  ทำท่าละ ๑๐-๓๐ ครั้ง ต่อ ๑ รอบ ทำ ๒ รอบต่อวัน

            

ยกแขนไปด้านหน้า                                                                                        ยกแขนไปด้านหลัง

 

           

กางแขนแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ

 

                 

หมุนหัวไหล่ออกข้างนอก  ต้นแขนแนบลำตัว                                                      หมุนหัวไหล่เข้าข้างใน  ต้นแขนแนบลำตัว

 

การบริหารมือและแขน

กำมือและเกร็งกล้ามเนื้อมือและแขน

 

                 

ดันมือและแขน ให้ประสานมือทั้งสองข้าง ใช้มือข้างหนึ่งดันออก ส่วนมืออีกข้างดันเข้า เป็นการต้านแรงมือตนเอง ทำสลับข้างกัน

 

            

ใช้ตุ้มน้ำหนัก                                                  ใช้ขวดบรรจุน้ำ  

ยกน้ำหนัก เริ่มจากน้ำหนักน้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักขึ้น

 

การบริหารนิ้วมือด้วยตนเอง

๑.เหยียดนิ้วมือและข้อมือให้เต็มที่

 

๒.งอข้อปลายนิ้ว และข้อกลางนิ้วให้เต็มที่ ข้อโคนนิ้วเหยียดออก

 

๓.งอข้อโคนนิ้วให้เต็มที่ ข้อกลางนิ้วและข้อปลายนิ้วเหยียดตรง

 

๔.กำมือให้แน่นเต็มที่

 

๕.กางนิ้วออกจากกัน และหุบนิ้วชิดกัน

           

 

๖.ใช้นิ้วหัวแม่มือหนีบกับนิ้วอื่นทีละนิ้ว

     

 

อาจเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อโดยหนีบกระดาษหรือธนบัตรให้แน่น ไม่ให้หลุด มืออีกข้างหนึ่งดึงออก

     

 

 

ข้อมูลสื่อ

391-06
นิตยสารหมอชาวบ้าน 391
พฤศจิกายน 2554
เรื่องน่ารู้
นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์