• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อาหารเป็นพิษ

อาหารเป็นพิษ


เหตุเกิดที่จังหวัดน่าน เมื่อชาวบ้านกินหน่อไม้ปี๊บ ในงานบุญและป่วยหมู่ต้องเข้าโรงพยาบาลถึง ๒๐๙ คน และปรากฏว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อ คลอสทริเดียม โบทูลินัม ซึ่งให้พิษมีฤทธิ์ที่ร้ายแรงมาก ทำให้ถึงตายได้ การป่วยหมู่จากโรคโบทูลิซึม ในประเทศไทยครั้งนี้มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลก อาจจะได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก โชคดีที่ไม่มีใครตายเลย เพราะหมอไทยรักษาเก่งประกอบกับมีหมอผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขที่รู้จักผู้คนและองค์กรทางสุขภาพต่างๆ ในโลกจำนวนมาก สามารถไปขอซีรั่มแก้พิษโบทูลิซึม ซึ่งหาได้ยากและราคาแพง

ที่จริงพิษภัยจากอาหารที่มีผลต่อสุขภาพนั้นนับเป็นที่ ๒ รองจากการสูบบุหรี่ทีเดียว การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับ ๑ ที่ทำให้เป็นโรคต่างๆ และเป็นสาเหตุของการตายของผู้คนทั่วโลกวันละประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีการเปรียบเทียบว่าเท่ากับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตตกวันละ ๒๐ ลำทีเดียว แต่ก็ยังมีคนหากินกับความตายนี้อยู่ ส่วนเรื่องอาหารนั้นก็อาจนำเอาเชื้อโรคและสารพิษเข้าไปสู่ร่างกายได้ เช่น ทำให้ท้องร่วง เป็นบิด เป็นไข้รากสาด ตับอักเสบ โบทูลิซึม หรือสารเคมีบางอย่างที่ปนเปื้อน เช่น ตะกั่ว ปรอท สารพิษฆ่าแมลง ทำให้เกิดอันตรายนานัปการ เช่น สมองเสื่อม เป็นมะเร็ง ความพิการแต่กำเนิด เป็นต้น วิธีการผลิตและการค้าในปัจจุบันทำให้อาหารและน้ำปนเปื้อนด้วยสารพิษอย่างน่ากลัว ฉะนั้น เรื่องอาหารปลอดภัยจึงควรเป็นระเบียบวาระใหญ่ของชาติ

ข้อมูลสื่อ

325-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 325
พฤษภาคม 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี