• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คนที่รักแม่ จะเป็นคนโชคดี

คนที่รักแม่ จะเป็นคนโชคดี

หมอชาวบ้านฉบับต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ตรงกับเดือนแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นแม่แห่งชาติ หมอชาวบ้านขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

แม่เป็นจิตวิญญาณแห่งความรักอันบริสุทธิ์ แม่รักลูกโดยปราศจากเงื่อนไข ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรๆ จะดีหรือเลว จะเก่งหรือไม่เก่ง หรืออายุเท่าใดๆ แม่ก็รักลูก ครูที่ดีที่สุดของเราทุกคนคือแม่ โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะมีการศึกษาระดับใด เพราะแม่มีความรู้อยู่ในตัวที่ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือมีความรักลูกยิ่งชีวิตอันนำไปสู่ความเสียสละ ความอดทน อดกลั้น ทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยยากและลำบากเพียงใด

ความรักแม่จึงเป็นมงคลชีวิต

เมื่อใดนึกถึงแม่ของตัวเอง จิตจะขึ้นมาก เพราะแม่เป็นจิตวิณญาณของความดี ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ วันหนึ่งๆ ควรหาโอกาสระลึกถึงแม่หลายๆ ครั้งจะลดความเครียด เพราะความดีทำให้มีความสุข การตอบแทนบุญคุณของแม่ที่ดีที่สุดคือการเป้นคนดี ถ้าลูกเป็นคนดีแม่จะมีความสุขที่สุด เพราะความดีทำให้โชคดีและปลอดภัย ถ้าลูกรวยแต่ไม่มีความดีแม่จะไม่มีสุข เพราะลูกจะไม่ปลอดภัย ความดีอย่างหนึ่งคือการขยายความรักไปสู่เพื่อนมนุษย์อื่นๆ

การมีเมตตากรุณาต่อกันยังให้เกิดความสุขทั้งผู้รับและผู้ให้ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไมตรีจิตมิตรภาพยังให้เกิดสุข และโชคดีร่วมกัน
คนที่รักแม่ จะโชคดีในชีวิต

ข้อมูลสื่อ

328-019
นิตยสารหมอชาวบ้าน 328
สิงหาคม 2549
ศ.นพ.ประเวศ วะสี