• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปั่นวีลแชร์ ๗๐๐ กิโลร่วมใจเมาไม่ขับ

สถิติในช่วงเทศกาลปี ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา  คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๕๒๒ ราย  มากกว่า ๒๕๐ รายมีสาเหตุจากเมาแล้วขับ

"สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง  จะมีการซื้อขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร้สำนึก  ซึ่งจะเป็นผลทำให้คนไทยต้องสังเวยชีวิตกับอุบัติเหตุจราจรในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ  รวมทั้งยังเพิ่มจำนวนผู้พิการที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็นมากขึ้นอีกด้วย  เพื่อเป็นการลดความสูญเสียดังกล่าว  ทางมูลนิธิเมาไม่ขับจึงได้จัด "๙ อาสาสมัคร ปั่นวีลแชร์รณรงค์เมาไม่ขับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่"  โดยทั้ง ๙ คนที่อาสามาร่วมปั่นวีลแชร์ระยะทาง ๗๐๐ กิโลเมตรในครั้งนี้เป็นเหยื่อเมาแล้วขับทั้งสิ้น  หากทั้ง ๙ คนสามารถทำได้สำเร็จจะมีการบันทึกลงในกินเนสส์บุ๊กด้วย
 
โดยกองกำกับการตำรวจทางหลวง  มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่อาสาสมัครทั้ง ๙ คนอย่างเต็มที่  เนื่องจากโครงการนี้ที่จะช่วยปลุกจิตสำนึกในการเมาแล้วขับของประชาชนทั่วไปได้"  คุณดำรง  พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวในงานแถลงข่าวโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัยร่วมใจไปให้ถึง"  และพิธีปล่อยขบวนวีลแชร์รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยร่วมใจไปให้ถึง ณ สโมสรทหารบก

อย่างไรก็ตามยังมีผู้คนจำนวนมากห่วงใยว่าจะเป็นการทรมานคนพิการ  แต่ในความเป็นจริงอาสาสมัครทั้ง ๙ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ  จึงขอให้ประชาชนทั่วไปได้มองเห็นอันตรายในการเมาแล้วขับจากกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
 

ข้อมูลสื่อ

324-004-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 324
เมษายน 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ