• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มะเร็งป้องกันได้ด้วยการกิน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย (AFIC)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  จัดเสวนาเกี่ยวกับโภชนาการเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง"  โดยเภสัชกรมานิตย์  อรุณากูร  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา                     และ "ความสำคัญของโภชนาการในการป้องกันมะเร็ง" โดย รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล  หัวหน้าฝ่ายมนุษยโภชนาการ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
เภสัชกรมานิตย์  อรุณากูร  กล่าวถึงหลักการบริโภคที่จะช่วยให้เด็กมีภูมิต้านทานที่ดีว่า  ในเด็กทารกควรเลี้ยงด้วยน้ำนมแม่ดีที่สุด  เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกัน  และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   

ส่วนเด็กอายุ ๖-๘ เดือน  ควรกินอาหารที่หลากหลาย  เน้นความเป็นธรรมชาติของสารอาหารนั้นๆ   เด็กอายุมากกว่า ๑ ขวบ  ควรดื่มนมเป็นอาหารเสริม  และไม่ควรดื่ม       น้ำอัดลมหรือขนมถุง  และเด็กโตควรกินอาหารให้ครบ ๕ หมู่  และควรมีอาหารว่างเป็นผลไม้  
 
ทางด้าน  รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล  กล่าวถึงการป้องกันโรคมะเร็งว่า  สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร  โดยการลดอาหารที่ให้พลังงาน  ไขมัน  ไขมันอิ่มตัวและน้ำตาลสูง  และลดการกินอาหารรสเค็มจัด  แล้วหันมาเพิ่มการกินผัก  ผลไม้  และธัญพืชไม่ขัดสี  นอกจากนี้ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ  วันละ ๑ ชั่วโมง      
       
ทั้งนี้ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารแห่งเอเชีย  ได้จัดทำเว็บไซต์  www.afic.org  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านโภชนาการสำหรับประชาชนทั่วไป 

 

 

ข้อมูลสื่อ

324-004-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 324
เมษายน 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ