• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ครอบครัวฐานสำคัญที่สุดของสุขภาพดี

ในวัยทารกและเด็กซึ่งไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ แม่เป็นผู้ให้ชีวิตรอดด้วยการให้ลูกดูดนมจากเต้าที่แสนสะอาดทรงคุณค่าทางอาหารและเต็มเปี่ยมไปด้วยไออุ่นจากความรักของแม่ที่มีผลในการพัฒนาให้เด็กโตอย่างมีวุฒิภาวะและมีอารมณ์ดีอีกทั้งได้รับภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรง  
    
พ่อแม่ให้อาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงแก่การเจริญเติบโตสมวัย พาไปรับวัคซีนที่จำเป็นตามวัย และให้สัมผัสรักกระตุ้นสมองของลูกให้แตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์ประสาทสมองให้ขยายต่อกันเป็นวงจรจนเด็กสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งตั้งแต่ก่อน ๓ ขวบ
    
พฤติกรรมสุขภาพดีทุกอย่างสร้างขึ้นจากต้นแบบของพ่อแม่นั่นเอง  ถ้าพ่อแม่ไม่สูบบุหรี่
ไม่ดื่มเหล้า ไม่ข้องแวะกับยาเสพติดและปัจจัยที่เสี่ยงภัยต่างๆ ลูกก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย
 
ในทางกลับกันเมื่อลูกได้เข้าโรงเรียนและได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากชีวิตของเขา เขาจะกลับเป็นฝ่ายเตือนพ่อแม่สู่สุขภาพดีเสมอ เป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กจะบอกพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ว่าครูบอกว่าสูบบุหรี่ไม่ดีและเวลาซื้อหรือกินอาหารจากท้องตลาดต้องดูว่ามีเครื่องหมาย อย. และต้องดูว่าหมดอายุหรือยัง  เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วลูกๆไทยยังเลี้ยงดูพ่อแม่และสูงอายุในบ้านยังดีที่สุดเป็นการตอบแทนพระคุณท่าน
 
ดังนี้จะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยเป็นฐานที่สำคัญที่สุดของสุขภาพดีของทุกคนในครอบครัว จริงไหมครับ

 

ข้อมูลสื่อ

324-027
นิตยสารหมอชาวบ้าน 324
เมษายน 2549
สุขภาพดี
นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล