• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปวดหลังตรวจ...รักษาได้ด้วยตนเอง

อาการปวดหลัง เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากซึ่งอาการปวดหลังพบได้เป็นอันดับสองของอาการปวดร่างกาย ทั้งนี้รองมาจากอาการปวดหัว และเป็นสาเหตุของการหยุดงานของคนวัยแรงงานที่พบมากเป็นอันดับสองรองจากโรคหวัด 
    
สาเหตุของการปวดหลังมีอยู่ ๓ ข้อ คือ ๑.จากอุบัติเหตุ เช่น การก้มยกของหนักทำให้เกิดการปวดหลังรุนแรง ๒.จากโรค เช่น มะเร็ง โรคไต โครงสร้างที่ผิดปกติ                แต่กำเนิด และ ๓.จากอิริยาบถท่าทางเช่น ท่านั่ง ยืน เดิน ซึ่งส่วนที่ทำให้ปวดจะมีอยู่หลายแห่ง เช่น กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อก้น รวมถึงกล้ามเนื้อน่อง เนื้อเยื่อพังผืดส่วนหลังและเส้นประสาทเกิดจากหมอนรองกระดูกกดทับ หรือพังผืดยืดรั้ง
 
ส่วนอาการที่เกิดขึ้นนั้นจะมีปวดเฉพาะที่เป็นๆ หายๆ และปวดหลังเฉพาะที่ร่วมกับปวดร้าวลงขาซึ่งถ้าปวดรุนแรงอาจจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงด้วย และสำหรับการตรวจประเมินตัวเองด้วยการทดสอบการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบความรุนแรงของการยืดรั้งของพังผืดบริเวณหลังส่วนเอวมี ๒ ท่าคือท่าก้มสามารถตรวจสอบได้ ๓ ท่า             และท่าแอ่นลำตัวสามารถตรวจสอบได้ ๒ ท่า
    
การดูแลตนเองสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ใช้น้ำร้อนประคบ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ  ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการทำงาน สำหรับการรักษาอาการปวดจากเนื้อเยื่อใยกล้ามเนื้อสามารถทำได้หลายวิธีเช่นกัน อาทิ การหาจุดกดเจ็บโดยการใช้นิ้วมือตรวจ กด นวดจุดที่มีใยกล้ามเนื้ออักเสบ เพื่อลดพังผืด                  ใช้ความร้อนช่วย การรักษาด้วยคลื่นเสียงอัลตราซาวนด์
    
ในกรณีพังผืดรั้งเส้นประสาทสามารถแก้ไขได้ ด้วยการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้น ขึ้นอยู่กับระดับอาการที่ผู้ป่วยเป็น ทั้งนี้ควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

    
    
    
    
    
   

ข้อมูลสื่อ

321-004-4
นิตยสารหมอชาวบ้าน 321
มกราคม 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ