• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เปิดอกถกรัก...คุยกับลูกอย่างไรให้เข้าใจเรื่องเพศ

พฤติกรรมของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากขึ้น เป็นต้นว่า อายุของผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่อยู่ในวัยมัธยมต้น การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่นเมื่อผิดหวังจากความรัก การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

การป้องกันและการลดปัญหาดังกล่าวที่ได้ผลดีคือการกระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหันมาสนใจการพูดคุยกับลูกเรื่องเพศให้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากและค่อนข้างใหม่สำหรับสังคมไทยในการที่จะคุยเรื่องเพศกันในครอบครัว ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายที่จะนำมาพูด

ปัจจุบัน สังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของวัยรุ่นนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้น ควรจะต้องเริ่มพูดคุยกับลูกหลานตั้งแต่ขณะที่ยังไม่มีปัญหา

ทั้งนี้ทั้งนั้นการพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานอาจจะต้องพยายามฉกฉวยสถานการณ์ใกล้ตัวในการเริ่มต้นพูดคุยกับลูกหลาน อย่าดุด่าหรือใช้อารมณ์เมื่อลูกหลานไม่ยอมคุยด้วยและเมื่อลูกอยากคุยด้วย อยากปรึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องพร้อมเปิดโอกาส เปิดใจคุยกับลูกหลานเสมอเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากไม่เข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของเพศ

ข้อมูลสื่อ

320-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 320
ธันวาคม 2548
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ