• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปีใหม่ ไปให้ถึง

จากสถิติอุบัติเหตุจราจรของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๔๘ นั้นมียอดผู้เสียชีวิตประมาณ ๔๖๗ คน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๔๘ มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๕๒๒ คน

โดยอุบัติเหตุจากจราจรกว่าร้อยละ ๖๐ นั้นเกิดจากการที่ดื่มสุราแล้วขับขี่ยวดยานพาหนะ ซึ่งทุกเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะมีการเดินทางของผู้คนจำนวนมากร่วมกับการเลี้ยงสังสรรค์ที่ต้องมีการดื่มสุราไปพร้อมกันด้วย ทำให้ยอดของอุบัติเหตุจากจราจรจะสูงมากในช่วงนี้

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ ตลอดจนองค์กรพันธมิตรลดอุบัติเหตุจราจร จัดกิจรรมรณรงค์เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน ๔ วัน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับ โดยใช้ชื่อโครงการว่า "ปีใหม่ ไปให้ถึง" (Arrive Alive)

กิจกรรมนี้ "เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ" จะอยู่ประจำ ณ จุดต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อแสดงตนและแจกหนังสือ "เหยื่อบริสุทธิ์" จดหมายข่าว สติ๊กเกอร์ และอื่นๆ เป็นการเตือนสติผู้ที่กำลังเดินทาง ให้เกิดความตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากมีการดื่มสุราในขณะที่ขับขี่ยวดยานพาหนะ แล้วอาจกลายเป็น "เหยื่อ" เสียเอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๔๙ ที่จะมาถึงนี้


 

ข้อมูลสื่อ

320-003-5
นิตยสารหมอชาวบ้าน 320
ธันวาคม 2548
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ