• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปลอดภัยจากมหันตภัยไข้หวัดนกได้อย่างไร

สิ่งแรกคือต้องตั้งสติ ไม่ตระหนกตกใจ

การติดต่อโรคไข้หวัดนกนั้น ติดจากการสัมผัสนกและไก่ที่เป็นโรค ดังนั้น ในการเลี้ยงและเชือดไก่จึงต้องแต่งตัวรัดกุมเพื่อไม่ให้ติดโรคจากไก่ ด้วยการใส่รองเท้าหุ้มข้อเท้า ใส่ถุงมือ ใส่หน้ากาก และใส่เสื้อผ้าที่คลุมทั้งตัวและแขนขา ที่เรียกว่าชุดหมี

สำหรับเด็กๆ ควรหลีกเลี่ยงจากการเลี้ยงและคลุกคลีกับไก่ รวมถึงการเชือดไก่อย่างเด็ดขาด
เมื่อมีไก่เป็นโรคและตาย หรือตายจากการที่ราชการให้ฆ่าทำลายให้เผาซากทิ้งเสีย อย่าเสียดายอย่านำมาปรุงกินโดยเด็ดขาด

สำหรับคนทั่วไปซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าไก่และไข่ที่ซื้อมาเป็นโรคหรือไม่ สามารถนำมาปรุงกินได้โดยปลอดภัยด้วยการปรุงให้สุกเท่านั้น

เพียงเท่านี้ทุกคนก็อยู่กับไข้หวัดนกได้โดยปลอดภัยและเป็นสุข

 

ข้อมูลสื่อ

320-029
นิตยสารหมอชาวบ้าน 320
ธันวาคม 2548
สุขภาพดี
นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล