• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ความจำเป็นในการให้อาหารเสริมสำหรับเด็ก

สินนภา/นครสวรรค์ : ผู้ถาม

ดิฉันเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะ  ลูกอายุ ๒ ขวบ กับ ๓ ขวบ ดิฉัน มีความสงสัยเรื่องอาหารเสริมธัญพืชประเภทต่างๆ ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดและโหมกัน โฆษณาอย่างมากมาย ว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ และจริงๆ แล้ว นอกจากนมที่ต้องให้ลูกดื่มเป็นประจำและอาหารปกติที่ต้องให้ลูก วัย ๒-๓ ขวบกินแล้ว อาหารเสริมพวกนี้จำเป็นหรือไม่คะ เคยมีเพื่อนบอกดิฉันว่ามีกุมารแพทย์ บางท่านบอกว่า ถ้าให้ลูกกินลูกจะติดความหวานและหอม จนไม่ยอมกินข้าวหรือของอื่นๆ ดิฉันเลยไม่แน่ใจ และยังไม่ได้ซื้อให้ลูกกินเลยค่ะ
อยากปรึกษาว่า " ควร" หรือ "ไม่ควร"  อย่างไรในการหาซื้ออาหารเสริมเหล่านี้ให้ลูกกินคะ กรุณาตอบให้ทราบอย่างละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ
 

รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล : ผู้ตอบ

ลูกอายุ ๒-๓ ขวบ กินอาหารแบบเด็กโตได้แล้ว ควรได้ดื่มนมวันละ ๒-๓ แก้ว ซึ่งถือเป็น อาหารเสริม สำหรับอาหารอื่นๆ ที่เป็นอาหารหลักที่ควรได้รับในแต่ ละวันคือ ข้าววันละ ๔-๕ ทัพพี เนื้อสัตว์ ๔-๕ ช้อนกินข้าว ไข่  วันละ ๑ ฟอง ผักวันละ ๑-๒ ทัพพี (๔-๘ ช้อนกินข้าว) ผลไม้หลังอาหาร ถ้าได้ทุกมื้อยิ่งดีหรืออย่าง น้อยวันละ ๒ มื้อ ใช้น้ำมันที่ปรุงอาหารวันละ ๓-๕ ช้อนชา

สำหรับอาหารเสริมอื่นๆ ไม่มี ความจำเป็น มีนมรสจืดอย่างเดียว ที่เป็นอาหารเสริมพวกธัญพืช ประเภทอาหารเช้าสำเร็จรูปใช้ใส่เมื่อเติมนมลงไป ๑ แก้ว ก็เท่า กับอาหาร ๑ มื้อ แต่พวกธัญพืชอื่นๆ ที่เป็นผงรสหวาน จะทำให้เด็กอิ่มและไม่อยากกินอาหารหลัก จะได้คุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ เด็กจะติดรสหวาน เมื่อกินอย่างอื่นก็จะต้องเป็นรสหวานหมด ทำให้ฟันผุและมีโรคอื่นตามมา เริ่มจากโรคอ้วนก่อน และมีโรคอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าคุณแม่ยังไม่ได้ซื้อมาก็ดีแล้ว ขอให้ดูแลเรื่องอาหารหลักให้เพียงพอ เสริม ด้วยนมจืด ๒-๓ แก้ว ไข่ ๑ ฟอง กินผลไม้แทนของหวาน ไม่ดื่มน้ำอัดลม และให้ลูกได้ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เท่านี้ ลูกก็มีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมใดๆ

ข้อมูลสื่อ

287-013
นิตยสารหมอชาวบ้าน 287
มีนาคม 2546
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล