• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การฝึกโยคะในท่ายืน

การฝึกโยคะในท่ายืน


ท่าบริหารที่จะกล่าวต่อไปนี้มาจากท่าโยคะ หรือที่เรียกว่า อาสนะ  ขณะที่ฝึกให้ปิดตาเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายภายใน ทั้งการปิดตาจะช่วยให้ใจสงบลง เราต้องฝึกตอนขณะท้องว่าง (หลังอาหารมื้อใหญ่ชั่วโมงครึ่ง หรือหลังอาหารเบาครึ่งชั่วโมง) ฝึกในสถานที่เงียบสงบ

 

 

ข้อมูลสื่อ

242-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 242
มิถุนายน 2542
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์