• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาขับเหล็กชนิดกินผ่านฉลุย อย. สองชาติ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกากับสวิตเซอร์แลนด์อนุมัติให้ใช้ยา "เอ็กซ์เจด (Exjade)" ยาขับเหล็กชนิดกินแทนการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยโรคโลหิตจางเรื้อรังที่ต้องได้รับเลือดบ่อยครั้ง
Exjade เป็นยาขับเหล็กชนิดเม็ดละลายน้ำ ให้ความสะดวกกว่ายาขับเหล็กชนิดฉีด ที่ต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนังต่อเนื่องนานกว่า ๘-๑๒ ชั่วโมง เป็นเวลา ๕-๗ วันต่อสัปดาห์  ซึ่งผู้ป่วยจะเกิดความเบื่อหน่ายในการเดินทางมาฉีดยาขับเหล็กที่โรงพยาบาล ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะเหล็กเกินที่เลี่ยงไม่ได้ ในผู้ป่วยโรคโลหิตจางที่ต้องได้รับเลือดบ่อยครั้ง ทำให้เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะที่เหล็กเข้าไปสะสม ทั้งในตับ หัวใจ และต่อมไร้ท่อ ดังนั้นยาขับเหล็กชนิดเม็ดจึงเป็นหนทางเดียวที่ช่วยจะรักษาภาวะเหล็กเกินจากการรับเลือดในผู้ป่วยที่ไม่สะดวกต่อการรับยาขับเหล็กชนิดฉีด
ดังนั้น Exjade จึงไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องรับยาขับเหล็กสะดวกมากขึ้น แต่ยังสามารถทำให้ผู้ป่วยบางรายที่ไม่สะดวกต่อการรับยาขับเหล็กชนิดฉีดได้รับการรักษาด้วย
 

ข้อมูลสื่อ

323-004-5
นิตยสารหมอชาวบ้าน 323
มีนาคม 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ