• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ข้าวราดผัดคะน้าหมูกรอบ

ข้าวราดผัดคะน้าหมูกรอบ


ข้าวราดผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นอาหารจานเดียวที่ค่อนข้าง ได้รับความนิยมจากคนทั่วไป คนทำงานนอกบ้านมักจะสั่งมากิน เป็นอาหารมื้อกลางวันแบบอาหารจานด่วน บางรายอาจสั่งไข่ดาวอีก  ๑ ฟอง เพิ่มสีสันความน่ากินเข้าไปอีก ผัดคะน้าหมูกรอบจะทำกินเองที่บ้านก็ไม่ยากนัก เพราะมีผักคะน้ากับหมูกรอบเป็นหลักเท่านั้น และถ้าซื้อหมูกรอบสำเร็จมาแล้วก็ใช้เวลาผัดเพียง ๓-๕ นาที แต่ถ้าคิดเตรียมหมูกรอบเอง อาจเสียเวลาเล็กน้อยในการทอดหมูสามชั้นที่ไม่มีมันมาก หนังบางๆ และสะอาดปราศจากขน แต่ถ้าซื้อหมูกรอบสำเร็จมักจะมีมันมาก เนื้อน้อย บางเจ้าหนังหมูอาจมีขนติดอยู่

ข้าวราดคะน้าหมูกรอบ ๑ จาน ปริมาณอาหารประมาณ ๓๕๐ กรัม จะได้คุณค่าอะไรบ้าง พลังงานหรือแคลอรีที่จะได้รับประมาณ ๕๑๖ กิโลแคลอรี จัดว่าเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง ทั้งนี้พลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมัน ซึ่งเป็นไขมันจากหมูกรอบหรือหมูสามชั้น และน้ำมันที่ใช้ผัด โดยรวมแล้วจะได้ไขมันถึง ๒๘ กรัม คิดเป็นร้อยละ ๔๓ ของปริมาณไขมันที่แนะนำให้บริโภคประจำวัน จัดได้ว่ามีไขมันมากทีเดียว ส่วนปริมาณโปรตีนจะได้ ๑๘ กรัม คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคประ-จำวัน จัดว่าโปรตีนพอเหมาะ แต่ถ้ากินไข่ดาวอีก ๑ ฟอง โปรตีนในมื้อนี้ก็จะมากไปเล็กน้อย ต้องไปควบคุมปริมาณการกินโปรตีนในมื้อต่อไป

วิธีการที่จะลดปริมาณไขมันของข้าวราดคะน้าหมูกรอบ เวลากินนอกบ้านต้องขอให้แยกข้าวกับผัดคะน้าหมูกรอบคนละจาน เพราะถ้าราดมาเลย ไขมันที่ใช้ผัดจะถูกข้าวซับเอาไว้หมด แต่ถ้าเราแยกข้าวกับผัดคะน้าหมูกรอบคนละจาน ไขมันที่ใช้ผัดบางส่วนก็ยังคงเหลืออยู่ในจาน แต่ถ้ายุ่งยากเกินไปก็กินอาหารชนิดนี้ได้ เพียงแต่อย่ากินบ่อยๆ เท่านั้นหรือจะใช้วิธีการลดอาหารไขมันในมื้ออื่นๆของวันนั้นก็ได้

ข้อมูลสื่อ

243-010
นิตยสารหมอชาวบ้าน 243
กรกฎาคม 2542
เข้าครัว
ดร.สมเกียรติ โกศัลวัฒน์