• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คนอายุยืนล้วนออกกำลังกาย

คนที่มีอายุยืนในโลก
ล้วนออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายชนิดแอโรบิกทุกวัน วันละ ๓๐ นาที หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ การสูบฉีดเลือดดีขึ้น ปลอดจากโรคหัวใจอันเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ

การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอยังทำให้สมองหลั่งสารสุข (เอ็นดอร์ฟิน) ทำให้เบาเนื้อเบาตัวทั่วสรรพางค์กายและความสุขเหลือล้นจึงมีอารมณ์ดี ไม่เครียด จึงปลอดจากโรคที่มีความเครียดเป็นฐานซึ่งมีจำนวนมาก นับตั้งแต่กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดันเลือด อัมพฤกษ์  อัมพาต เป็นต้น
 รู้อย่างนี้แล้ว จึงควรให้ความสำคัญและจัดเวลาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในวิถีชีวิต

ออกกำลังกายวันละครั้ง รับรองว่าสุขภาพดีแน่ๆ
 


 

ข้อมูลสื่อ

323-028
นิตยสารหมอชาวบ้าน 323
มีนาคม 2549
สุขภาพดี
นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล