• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ

เครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติ

 


ในสมัยก่อน เราอยู่กับธรรมชาติ ปลูกบ้านเรือนด้วยวัสดุอย่างง่ายๆ ที่หาได้จากธรรมชาติ แต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราอย่างมหาศาล เราเริ่มอาศัยในตึกรามบ้านช่องที่มีวัสดุต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุสงเคราะห์ และเจือปนด้วยสารเคมีต่างๆ

หลายคนทำงานในอาคารสูง ที่ทึบและปิดกั้น อย่างน้อยก็ ๖-๘ ชั่วโมง และมีเครื่องปรับอากาศ  ที่ทำความเย็นให้เป็นผลให้มีการไหลเวียนของอากาศน้อย คุณทราบไหมว่า ห้องที่ปิดมิดชิดนั้น ไอระเหยของสารเคมีต่างๆ จากพรม ไม้อัด ผ้าสังเคราะห์ น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยา ดับกลิ่น เป็นต้น จะอบหรือหมุนเวียนอยู่ในห้อง การที่ต้องสัมผัสกับไอระเหยของสารเคมี ทำให้เกิดอาการแพ้ ลมพิษ หอบหืด การระคายเคืองของผิวหนัง ตา และมะเร็ง หรือทำให้เกิดอาการป่วยที่เรียกว่า "อาการป่วยเนื่องจากอาคาร" (sick building syndrome)

เรามักเข้าใจว่า เมื่อติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน ในที่ทำงาน ในรถยนต์แล้วอากาศก็จะถูกฟอกให้บริสุทธิ์ ความจริงแล้วเครื่องฟอกอากาศไม่สามารถฟอกไอระเหยของสารเคมีที่กล่าวมาได้

ในต่างประเทศ นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะองค์กรนาซา (NASA) ได้ทำการศึกษาวิธีการต่างๆ เพื่อการลดมลภาวะของอากาศในอาคาร และได้ค้นพบความจริงของธรรมชาติว่า "ต้นไม้ที่ปลูกในบ้าน ในอาคารนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ช่วยทำให้อากาศภายในบ้าน ที่ทำงานบริสุทธิ์และปลอดภัย" นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาต้นไม้ต่างๆ จากทั่วโลก โดยดูคุณสมบัติในการกำจัดไอระเหยของสารเคมี การปลูกง่าย ทนทานต่อโรค และการคายความชื้น และได้จัดอันดับของต้นไม้ทั่วโลกไว้ ๕๐ ชนิด ที่มีคุณสมบัติสูงสุดในการขจัดมลภาวะต่างๆในอาคาร บทความนี้จะนำเสนอต้นไม้แต่ละต้นตามลำดับ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักและปลูกเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากมาย และช่วยลดมลภาวะได้ดีกว่าเครื่องฟอกอากาศที่ขายกันในท้องตลาด

 

หมากเหลือง ( Areca Palm)

หมากเหลืองเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอาคารเนื่องจากปลูกง่าย ทนทาน อยู่ในอาคารได้นาน และมีความสวยงาม ต้นหมากเหลืองขนาดสูง ๖ ฟุต (๑.๘) เมตร จะคายน้ำได้ประมาณ ๑ ลิตร ใน ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นในอาคารหรือห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศ ต้นไม้นี้จะช่วยไม่ให้อากาศแห้ง ที่สำคัญที่สุด งานวิจัยได้พบว่า หมากเหลืองเป็นไม้ในอาคารที่ดีที่สุดในการขับสารพิษต่างๆ ในอาคาร และคุณสมบัติพิเศษอีกข้อ คือ ดูดเกลือไปสะสมไว้ที่ใบ เมื่อใบสะสมเกลือเต็มที่ ใบจะแห้งตายต้องรีบริดใบทิ้ง (เหมาะปลูกในที่ดินเค็ม เพราะจะช่วยให้สภาพดินคลายความเค็มได้)

หมากเหลือง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่หาได้ง่าย ราคาถูก และปลูกได้ง่าย ทนทานที่จะอยู่ในห้องได้นาน ถือเป้นต้นไม้อันดับหนึ่งในการลดมลภาวะ และสารพิษต่างๆ ในห้องและในอาคาร หมากเหลืองเป็นพืชที่คายน้ำมากจึงต้องการความชื้นสูง ต้องรดน้ำสม่ำเสมอ และรากชื้นตลอดเวลา

 


 

ข้อมูลสื่อ

244-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 244
สิงหาคม 2542
นพ.ประพจน์ เภตรากาศ