• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผักและผลไม้คือสุดยอดอาหาร

ผักและผลไม้เป็นสุดยอดอาหารส่งเสริมสุขภาพด้วยเหตุผลหลายประการ

๑. มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมสุขภาพชาวอเมริกันท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า คนเราจะมีสุขภาพดีได้นั้นทำได้ไม่ยากเลย เพียงทำ ๓ ประการเท่านั้นคือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน กินอาหารที่มีไขมันน้อย และกินอาหารที่มีการใยมาก ซึ่ง ๒ ใน ๓ ข้อแห่งการมีสุขภาพดีมาจากเรื่องของการกินอาหารที่มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้มากในวิถีชีวิตแบบตะวันตกที่อาหารประจำวันเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมากและยังมีเนยซึ่งก็มีไขมันสูง และไม่ค่อยมีผักกิน ทำให้วิถีชีวิตแบบตะวันตกมีแนวโน้มที่จะมีไขมันในเลือดสูงและก่อโรครุนแรงตามมาอันได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันอันเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในประเทศตะวันตก จนต้องมีการรณรงค์กันขนานใหญ่ให้ประชานชนเปลี่ยนหันมากินอาหารที่มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก หันมามองวิถีชีวิตไทย เรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารที่มีผักและผลไม้อย่างหลากหลายตามฤดูกาล อาหารที่มีผักและผลไม้เป็นหลักนี้แหละที่มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก จึงเป็นจุดสุดยอดของอาหารเพื่อชีวิต แต่วัยรุ่นไทยกำลังเห่อของนอกคืออาหาร “ฟาสฟู้ด” (fast food) ที่มียี่ห้อที่เข้ามาเกลื่อนเมืองไทยซึ่งชาวตะวันตกกลับเรียกว่า “อาหารขยะ” (junk food) ที่เขาไม่กินแล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูวัฒนธรรมในการกินอาหารแบบไทยๆ ซึ่งมีผักและผลไม้เป็นหลัก อันนับเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพที่ชาวโลกเฉพาะชาวตะวันตกต้องชะเง้อมองด้วยความอิจฉายิ่ง

๒. กากใยอาหารมีคุณอนันต์ กากใยอาหารหรือไฟเบอร์ในผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ประโยชน์ประการแรกคือเรื่องพื้นฐานของชีวิต เพราะกากใยอาหารเป็นตัวทำให้การทำงานของลำไส้ทำงานได้ตามปกติและถ่ายสะดวกทำให้สุขภาพดี อาจารย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เคยเขียนหนังสือเล่าว่าท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยในการประชุมวิชาการต่างๆเป็นประจำ และปัญหาที่ทำความลำบากในเวลาต้องเดินทางแบบนี้คืออาการท้องผูกจากการเปลี่ยนสถานที่และบรรยากาศ แต่ท่านก็ค้นพบวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวท่านเองโดยวิธีที่ท่านจะตื่นแต่เช้าและเดินไปชมตลาดในท้องถิ่นและซื้อผลไม้ที่มีแพร่หลายและราคาไม่แพงมากิน ก็พบว่าสามารถทำให้ถ่ายสะดวก ในภายหลังเมื่อท่านต้องเดินทางไปในที่ใหม่ท่านก็จะตั้งต้นด้วยสูตรพิเศษประจำตัวนี้ ปรากฏว่าท่านไม่พบปัญหาท้องผูกอีกเลย
ประโยชน์ของกากใยอาหารประการที่ ๒ ปรากฏชัดแจ้งเป็นสารต้านมะเร็งตามธรรมชาติขนานวิเศษ อาจารย์แพทย์หญิงสาคร ธนมิตต์ แก่งสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลเขียน
 

ข้อมูลสื่อ

229-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 229
พฤษภาคม 2541
รักษาคน
นพ.รวินันท์ ศิริกนกวิไล