• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บริหารเสริมสร้างบุคลิกภาพ

บริหารเสริมสร้างบุคลิกภาพ


คนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี  นอกจากทำให้คนที่พบเห็นไม่ชื่นชม หมดความเชื่อถือในตัวแล้ว ยังเป็นต้นเหตุุที่สำคัญของอาการปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อต่ออีกด้วย สาเหตุมาจากข้อต่อที่งอลง จะรับน้ำหนักของร่างกายมากกว่าข้อต่อที่เหยียดตรง ทำให้ข้อต่อเสื่อมและเกิดอาการปวดได้ รวมถึงกล้ามเนื้อที่ต้องเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา จนอาจเกิดอาการปวดล้าตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อนั้นด้วย

การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น การนั่งหรือการยืน จำเป็นต้องให้ทุกส่วนของร่างกายอยู่ในแนวตรงเสมอ คือ ถ้ามองจากด้านหลัง กึ่งกลางของศีรษะ หลัง บั้ั้นเอว ช่วงตะโพก และกึ่งกลางของขาทั้ง ๒ ข้าง ควรอยู่ในเส้นตรง ทำให้ซีกซ้ายและ ซีกขวาสมดุลกัน

และถ้ามองดูจากด้านข้าง เส้นตรงสมมตินี้ต้องผ่านหน้าหู กึ่งกลางหัวไหล่ กึ่งกลางข้อตะโพก ด้านหน้าข้อเข่า แต่ด้านหลังของกระดูกสะบ้าและด้านหน้าของข้อเท้า
ในช่วงแรกๆของการบริหาร ควรทำหน้ากระจก หรือให้ผู้อื่นช่วยสังเกตให้ เพราะอาจไม่ทราบว่าตนเองทำถูกต้องหรือยัง จนกว่าจะฝึกฝนและเกิดความมั่นใจจึงทำด้วยตนเอง

ข้อมูลสื่อ

246-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 246
ตุลาคม 2542
รศ.ประโยชน์ บุญสินสุข