• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิตามินอีลดความเสี่ยง ของมะเร็งต่อมลูกหมาก

การใช้วิตามินอีเสริมอาหารช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก

กลุ่มนักวิจัยชาวฟินแลนด์ นำโดย ดร. โอลลิ ไฮโนเนน มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พบว่าการใช้วิตามินอีกับกลุ่มผู้ชายที่สูบบุหรี่ทำให้ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้วิตามินอี

ทีมนักวิจัยของดร.ไฮโนเนน ศึกษาจากกลุ่มผู้ชายที่สูบบุหรี่ ๒๙,๑๓๓ ราย ที่มีอายุระหว่าง ๕๐-๖๙ ปี โดยแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มที่ใช้วิตามินอี ๕๐ มิลลิกรัมต่อวัน และกลุ่มที่ใช้เบต้าแคโรทีน ๒๐ มิลลิกรัมต่อวัน โดยใช้เวลาศึกษาติดตาม ๕-๘ ปี โดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม ที่ได้รับยาหลอก การวินิจฉัยพบว่ากลุ่มที่ใช้วิตามินอี ทำให้อัตราความเสี่ยงต่อโรค ต่ำลงร้อยละ ๓๒ และต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับสารเหล่านี้ และมีอัตราการตายต่ำลงร้อยละ ๔๑ ตาม รายงานจาก วารสาร the National Cancer

การใช้วิตามินอี ๕๐ มิลลิกรัม ในระยะ เวลานานช่วยพิสูจน์ถึงการลดจำนวน การตายจากการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก และได้มีการแนะนำให้ใช้วิตามินอีเพื่อป้องกันเนื้องอกที่เป็นมากในอเมริกาเหนือและยุโรป แต่วิตามินอีไม่ช่วยป้องกันในกรณีที่เป็นมะเร็ง ชนิดแอบแฝงไม่แสดงอาการ ซึ่งจะพบเมื่อได้รับการตรวจร่างกาย หรือตรวจพบจากการผ่าศพชันสูตร

ข้อมูลสื่อ

230-007-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 230
มิถุนายน 2541
เรารักสุขภาพ
ชูรุณี พิชญกุลมงคล