• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะเพื่อจัดการความเครียดเกิน

โยคะเพื่อจัดการความเครียดเกิน


เทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก
โยคะเพื่อจัดการความเครียดเกิน เป็นการทำเทคนิคโยคะหลายๆแบบต่อเนื่องกัน ผู้ทำจะได้รับการผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ความเครียดที่สะสมอยู่พลอยได้รับการผ่อนคลายไปด้วย เราเริ่มจากการผ่อนคลายแบบทันที(ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๒๔๑) อาสนะในท่ายืน ๔ ท่า (ฉบับ ๒๔๒-๒๔๓) เทคนิคการผ่อนคลายอย่างเร็ว (ฉบับ ๒๔๔) อาสนะในท่านั่ง ๓ ท่า (ฉบับ ๒๔๕-๒๔๗) และ จบลงด้วยเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึกของฉบับนี้ การผ่อนคลายอย่างลึก คือ การใช้ "สติ" ไปกำหนดรู้ตามอวัยวะส่วนต่างๆ และใช้ "สติ" นั่นเอง ทำความรู้สึกผ่อนคลายอวัยวะนั้นๆ โดยเราจะเคลื่อนสติไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจนจรดปลายเท้า

วิธีทำ : นอนราบในท่าศพ จัดปรับร่างกายให้สบาย ใครจะนำหมอนมาหนุนศีรษะก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด จากนั้นเราก็เริ่มนำสติไปกำหนดรู้ พร้อมกับทำความรู้สึกผ่อนคลาย

ขั้นที่ ๑  อวัยวะส่วนล่าง จากปลายเท้าถึงช่องท้อง : นิ้วเท้า ๐ ฝ่าเท้า ๐ ส้นเท้า ๐ ข้อเท้า ๐ น่อง ๐ เข่า ๐ ต้นขา ๐ สะโพก ๐ ก้น ๐ เอว ถึงตรงนี้ เรารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายของอวัยวะตลอดส่วนล่างของร่างกาย

ขั้นที่ ๒  อวัยวะส่วนกลาง จากทรวงอกจรดปลายนิ้วมือ : ทรวงอก ๐ กระดูกสันหลัง ๐ หลังส่วนล่าง ๐หลังส่วนกลาง ๐ หลังส่วนบน ๐ ไหล่ ๐ ต้นแขน ๐ ข้อศอก ๐ ปลายแขน ๐ ข้อมือ ๐ ฝ่ามือ ๐ นิ้วมือ ถึงตรงนี้ เรารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายของอวัยวะตลอดส่วนกลางของร่างกาย

ขั้นที่ ๓  อวัยวะตลอดทั่วศีรษะ :
คาง ๐ ริมฝีปาก ๐ ระหว่างริมฝีปาก ๐  ฟัน ๐ เหงือก  ลิ้น ๐ หลอดลม ๐ เพดานปาก ๐ จมูก ๐ แก้ม  ตา ๐ คิ้ว ๐ หว่างคิ้ว ๐ หน้าผาก ๐ ขมับ ๐ หู ๐ ทั่วหนังศีรษะ ๐ กระหม่อม ๐ ด้านหลังของศีรษะ ถึงตรงนี้ เรารู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายของอวัยวะตลอดทั่วบริเวณศีรษะ

ขั้นที่ ๔  ทำความรู้สึกผ่อนคลายตลอดทั่วทั้งร่างกาย : จากศีรษะจรดปลายเท้า และจากปลายเท้าจรดศีรษะ

เมื่อทำเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึกเสร็จ (ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที) จะพบว่า เราอยู่ในความสงบนิ่งทั้งร่างกายและจิตใจ สภาวะแห่งความสงบที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริง ดังคำพระที่ว่า "สุขใดเหนือความสงบไม่มี" เทคนิคต่างๆของชุด "โยคะเพื่อจัดการความเครียดเกิน" นี้ หากทำต่อเนื่องจนครบ (ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที) ก็จะส่งผลให้เราลดความเครียดลงได้ นอกจากนั้น เราสามารถนำเทคนิคมาแยกทำ ซึ่งก็จะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเฉพาะตามแต่ละเทคนิคนั้น

ข้อมูลสื่อ

248-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 248
ธันวาคม 2542
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์