• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โยคะไม่ใช่...หากแต่คือ...

โยคะไม่ใช่...หากแต่คือ...


เราได้นำเสนอเรื่องราวของโยคะมาเกือบจะครบปีแล้ว มาถึงตอนนี้ ผู้อ่านทุกคนคงรู้จักโยคะ บางคนอาจได้มีโอกาสฝึกทำเทคนิคต่างๆของโยคะบ้างแล้วด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายคนที่เห็นโยคะเป็นเรื่องการทำท่าอาสนะเท่านั้น และให้ความสำคัญต่อการทำท่าอาสนะเพียงอย่างเดียว ในการเริ่มต้นของศักราชใหม่ เรามาลองพิจารณาดูว่า โยคะไม่ใช่อะไร หากแต่โยคะ คือ...

โยคะไม่ใช่เพียงแค่การยืด การบิดอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย
หากแต่คือประสบการณ์ในการยกระดับสภาวะจิตใจให้สูงขึ้น

โยคะไม่ใช่เพียงแค่การฝึกปฏิบัติท่าอาสนะต่างๆ ตามที่กำหนด
หากแต่คือการพัฒนาสติกำหนดรู้ เพื่อกำหนดรู้ กับทุกๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายขณะทำ

โยคะไม่ใช่เพียงแค่การบิดตัวสำหรับคนหนุ่มสาว ที่ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
หากแต่คือการสร้างความยืดหยุ่นให้กับจิตใจ โดยอาศัยการยืดหยุ่นของร่างกาย

โยคะไม่ใช่เพียงแค่การทำสมาธิ
หากแต่คือการดำรงอยู่ด้วยทัศนคติในเชิงบวก

โยคะไม่ใช่การเข้าฌานเพื่อที่จะปลีกตัวออกจากสังคม
หากแต่คือวิถีชีวิต

โยคะไม่ใช่ศาสตร์เฉพาะทางที่จะให้ประโยชน์ได้แต่กับคนบางกลุ่ม
หากแต่คือแนวทางในการดำเนินชีวิตที่สามารถเป็นประโยชน์ได้กับทุกคน ไม่ในแง่ใดก็แง่หนึ่ง

โยคะไม่ใช่สิ่งพิศดารที่ฝึกทำกันได้เฉพาะผู้วิเศษ
หากแต่คือแนวทางอย่างปกติ ที่สามารถฝึกทำกันได้ทุกคน

โยคะไม่ใช่แฟชั่นหนึ่งในการรักษาสุขภาพ
หากแต่คือแขนงหนึ่งของปรัชญาและวิถีแห่งความเป็นมนุษย์

อาสนะไม่ใช่การพยายามฝึกทำท่าที่ยากๆ ให้ได้
หากแต่คือการฝึกทำท่าใดก็แล้วแต่อย่างมีคุณภาพอย่างกำหนดรู้

อาสนะไม่ใช่การพยายามฝึกทำท่าให้ได้มากๆ
หากแต่คือการจัดปรับร่างกายอย่างสมดุล ทั้งการเตรียมร่างกายให้พร้อม การทำอาสนะ และการผ่อนคลายอย่างถูกต้องเพียงพอ

ข้อมูลสื่อ

249-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 249
มกราคม 2543
โยคะ
กวี คงภักดีพงษ์