• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บัญญัติ ๑๐ ประการพิชิตโรคมะเร็ง

๑. ไม่สูบบุหรี่
๒. ไม่สูบบุหรี่
๓. ไม่สูบบุหรี่
๔. หลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณรู้ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
๕. กินอย่างรักสุขภาพ ระมัดระวังอาหารที่มีแคลอรีสูง อาหารเค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง และลดการดื่มแอลกอฮอล์
๖. กินผักสดและผลไม้ให้มากในแต่ละวัน
๗. อย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วน รักษาร่างกายให้คล่องตัว กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ
๘. วัคซีนป้องกันมะเร็งที่ดี คือ การตรวจร่างกายเพื่อให้ได้รับการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ
๙. คุณจะมีสิ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ดี
๑๐. และมีลาภอันประเสริฐเป็นบรรณาการแก่ชีวิต

ข้อมูลสื่อ

235-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 235
พฤศจิกายน 2541
เรารักสุขภาพ